Pas op: Veranderingen in wet- en regelgeving op komst

Met het Coalitieakkoord en de Europese Green Deal zijn de ambities van het Nederlandse klimaatbeleid verhoogd. De aangescherpte doelen komen bovenop de versnelling in CO2 reductie die toch al vereist was. Om hier invulling aan te geven wordt de wet- en regelgeving rondom energiebesparing en verduurzaming aangescherpt en uitgebreid. Een proces van beleidsveranderingen dat momenteel…