Reductie stoomvraag Gelita ter Apelkanaal

Door sterk stijgende energieprijzen en de noodzaak van emissiereductie wil Gelita ter Apelkanaal, producent van gelatine en collageen peptide, de energievoorziening optimaliseren. Het proces en bijbehorend stoomverbruik is onder de loep gelegd waarbij verschillende opties naar voren zijn gekomen. Na het in kaart brengen van de wettelijke context en mogelijkheden betreft emissies van NOx en…

Nuttige inzetbaarheid van laagwaardige biomassa in beeld gebracht

Studenten van de Master Energy Science van Universiteit Utrecht hebben namens BlueTerra een onderzoek uitgevoerd over nuttig inzetten van laagwaardige biomassa voor Kas als Energiebron, in opvolging van eerder onderzoek naar de kansen van laagwaardige biomassa door BlueTerra. Reststromen die normaal gesproken worden omgezet in lage kwaliteit compost, kunnen via verschillende routes toch omgezet kunnen…

Leerprogramma Multi Benefit aanpak

Hoe vergroot u de slagingskans van investeringen in maatregelen die de CO₂ uitstoot van uw productieproces verminderen? Nu de gasprijs ook nog stijgt, is die investering urgenter geworden. De Multi-benefit aanpak kan voor uw bedrijf gunstige opbrengsten leveren. BlueTerra geeft, in opdracht van de Topsector Energie (TSE) en Programma Verduurzaming Industrie (PVI), inhoud aan een…

Flexibilisering kerncentrale Borssele

Naar aanleiding van de verwachte toename aan duurzame energie in 2030 is er een concept onderzoek uitgevoerd waarin de mogelijkheid tot flexibilisering van de kerncentrale in Borssele is onderzocht. Door de verwachte toename van de productie van hernieuwbare energie, die volatieler is, is een dynamischer beheer van het elektriciteitsnet vereist. Hierbij zijn kerncentrales een koolstofarme…

Erkende Maatregelen worden geactualiseerd

Het afgelopen jaar is BlueTerra in samenwerking met Bilfinger Tebodin aan het werk geweest om alle mogelijke procesmaatregelen voor het Nederlandse bedrijfsleven te toetsen voor opname op de lijst voor Erkende Maatregelen. Een enorme klus waarbij er zo’n volledig mogelijk beeld is getracht te maken van maatregelen op het gebied van restwarmtebenutting, efficiënte aandrijvingen, stoommaatregelen,…

Masterclass: CO2-reductie in de Industrie

Masterclass: CO2-reductie in de Industrie Na deze masterclass bent u in staat uw beleidsdoelen te formuleren en te realiseren met concrete acties en een strategisch plan voor CO2-reductie in uw organisatie. Najaar 2022 wordt een hernieuwde editie van de masterclass georganiseerd (november/december). Deze cursus wordt weer klassikaal gegeven in het Van der Valk hotel in…