2019 Archives - Pagina 4 van 5 - BlueTerra
255
archive,paged,category,category-255,paged-4,category-paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Hexion schakelt BlueTerra in bij energietransitie

BlueTerra Energy Experts onderzoekt in opdracht van Hexion de verplichtingen rondom CO2-reductie en kansen voor energiebesparing in de locatie Pernis. Hexion is wereldleider op het gebied van thermohardende harsen, onder andere voor de toepassing in verf.

Het onderzoek staat in het kader van het reduceren van de CO2-emissie zoals wordt gesteld in het voorlopige klimaatakkoord: 49% in 2030 en 95% in 2050. Enerzijds omdat Hexion wil blijven voldoen aan (toekomstige) regelgeving, anderzijds voor besparing op energiekosten.

Jan de Rijke, Director of Engineering EU: “Wij hebben behoefte aan een partij die ervaring heeft met energie transitie en in doorbraken kan denken. Als we dit combineren met onze kennis van de Hexion processen, komen nieuwe mogelijkheden bovendrijven, waar we de vruchten van kunnen plukken.” Pascal Dimmers, Global Commodity Manager, voegt hieraan toe: “Tevens is het van belang met een partij te werken die inzicht heeft in de ontwikkelingen op gebied van wetgeving, subsidie mogelijkheden en daarnaast de energiemarkt kent en de spelers die daar actief zijn. Daarom hebben wij voor Blue Terra gekozen.”

BlueTerra onderzoekt zowel de kansen binnen de verschillende industriële plants als de mogelijkheden voor de gehele site. Bijvoorbeeld stoomuitwisseling tussen plants, waardoor er beter gebruik wordt gemaakt van beschikbare restwarmte. Gekeken wordt naar energiebesparing en CO2-emissiereductie op de korte en lange termijn. Er wordt een CO2-reductieplan opgeleverd. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in OPEX-reductie, de mogelijkheden van de energietransitie op de lange termijn en KPI’s voor monitoring van het energiegebruik.

BlueTerra werkt zo in nauwe samenwerking met Hexion aan een betrouwbare basis voor energiebesparing, CO2-reductie en realisatie voor de plants en site in Pernis.

Bent u ook benieuwd wat u kan doen om aan de (toekomstige) regelgeving omtrent CO2-emissie te kunnen blijven voldoen? Neem dan contact op met Egbert Klop.

 

Contouren nieuwe SDE++ regeling worden zichtbaar

In september zal nog éénmaal de SDE+ subsidieregeling open gaan. Deze regeling is jarenlang de grote aanjager geweest van duurzame energieprojecten. Volgend jaar start de SDE++ regeling, die op een aantal ingrijpende manieren anders wordt. Benieuwd naar uw kansen?

Totale budget

In 2019 is er één subsidiepot van €10 miljard euro voor grootschalige hernieuwbare energie, verdeeld over een voorjaarsronde en een najaarsronde. Het budget voor 2020 is nog niet bekend, maar eerste signalen wijzen richting een budget van 4-5 miljard euro. Ook is duidelijk dat er vijf aparte potjes ontstaan:

 • Hernieuwbare elektriciteit
 • Hernieuwbare warmte en gas
 • Kleinschalige projecten (ISDE)
 • Hernieuwbare brandstoffen t.b.v. vervoer
 • CO2-besparende technieken industrie

 

Er komen dus meer technieken bij. De concurrentie om subsidie gaat dus toenemen. Binnen elk potje krijgen technieken die het goedkoopst CO2 besparen voorrang. Binnen de categorie elektriciteit is windenergie goedkoper dan zon. Binnen de categorie hernieuwbare warmte en elektriciteit ontstaat het volgende beeld op basis van de oude technieken:

Nieuwe technieken in de SDE++

De volgende technieken staan op het lijstje om door PBL doorgerekend en daarna in de regeling opgenomen te worden:

 • Uitbreiding zonthermie in de glastuinbouw
 • Aquathermie
 • Uitbreiding geothermie, specifiek ondiepe geothermie en toepassing voor stadswarmte en glastuinbouw
 • Composteringswarmte
 • WKO in de glastuinbouw
 • Benutting restwarmte uit de industrie en datacentra
 • Warmtepomp voor gebruik in de industrie
 • Elektrische boilers in de industrie
 • Productie van waterstof door elektrolyse
 • CO2-afvang en -opslag

 

Hoe kunt u profiteren?

Heeft u concrete ideeën voor de toepassing van duurzame energie binnen uw bedrijf? Overweeg dan om in het najaar nog SDE+ aan te vragen. Wilt u brainstormen over uw kansen voor 2020? Neem dan contact op met Jeroen Larrivee.

 

Vanwege grote belangstelling 2e editie van Masterclass energietransitie voor de industrie

De Masterclass Energietransitie van BlueTerra Energy Experts die volgende maand van start gaat, is volgeboekt. Wegens de grote belangstelling organiseert BlueTerra Energy na de zomer een 2e editie van haar Masterclass. De eerste aanmeldingen voor deze editie zijn al binnen, dus schrijf u snel in en verzeker uzelf van een plekje.

Tijdens de masterclass van 5 dagen krijgen deelnemers inzicht in de technische en economische mogelijkheden, randvoorwaarden, beleid en strategievorming voor CO2-besparing in de industrie. Aan de hand van theorie en praktijkcases kunnen bedrijven vervolgens met concrete acties en maatregelen aan de slag. Het klimaatakkoord en de daaruit voortkomende regelgeving rondom CO2-emissiereductie hebben grote gevolgen voor de verduurzaming in de industrie. Wij merkten dat er behoefte was aan inzicht in de kansen en (on)mogelijkheden. De Masterclass Energietransitie helpt u met het maken van de juiste keuzes, voor nu en voor de toekomst. Hiervoor werken we onder andere samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wilt u ook inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden en -verplichtingen van uw organisatie? Schrijf u in voor de 2e editie van de Masterclass die 17 september a.s. van start zal gaan. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen. Daarnaast kunnen wij een incompanytraining op maat verzorgen. Bekijk het volledige programma en meldt u aan of neem contact op met info@blueterra.nl en informeer naar de mogelijkheden.

 

 

 

pellets

De rol van biomassa op de weg naar klimaatneutrale glastuinbouw

Bron: Groentenieuws.nl. Mits men intensief weet samen te werken en CO2 en elektriciteit in voldoende mate (al dan niet geleverd vanuit externe bronnen) beschikbaar zijn, zijn er diverse mogelijkheden om iedere teelt fossielvrij te maken. Dat betoogde Feije de Zwart van Wageningen UR op de BlueTerra Tuinbouw Energiedag, vrijdag 8 maart in. In het realiseren van een ‘klimaatneutrale glastuinbouw’ verwacht hij met name veel van de warmteterugwinning uit de kas en geothermie.

Biomassa

Naast het winnen van restwarmte, het aansluiten op geothermie projecten of de mogelijkheden die restwarmte uit andere industrieën bieden, ziet Jeroen van Larrivee van BlueTerra voor de individuele tuinder een interessante rol weggelegd voor de inzet van biomassa.

Tijdelijke groei

Het aandeel duurzame energie in de algehele landelijke energievoorziening is 7,3%. 60% hiervan wordt gewonnen uit Biomassa. Van de vijf pijlers – naast biomassa moet men denken aan windenergie, zonne-energie, aardwarmte en ‘buitenluchtwarmte’-  groeit het aandeel biomassa bovendien het hardst, zo zou blijken uit cijfers van het CBS.

..naar plafond…

Interessant is echter dat aan de hoeveelheid beschikbare biomassa een plafond zit. Voor zover het hout betreft, zijn er momenteel ruim 15 ketels met een vermogen groter dan 1MW in de tuinbouw in gebruik (landelijk zijn dit er iets meer dan 80). Dat aantal zal de komende tijd zeker groeien, al is het alleen maar als men kijkt naar het aantal projecten dat momenteel in ontwikkeling is. Ook is nog meer te halen uit de beschikbare houtsnippers – steeds vaker worden er hoogcalorische pellets uit vervaardigd.

..naar krimp

Maar, zo blijkt uit het betoog van Jeroen, men moet het toekomstige aandeel van biomassa niet verder overschatten. De beschikbaarheid is , zoals gezegd, op de langere termijn beperkt. Ook is er nu nog (SDE) subsidie beschikbaar, maar in 2025 stopt dat. Daarom voorspelt hij een verdere groei tot aan 2025, waarna het geleidelijk weer iets zal krimpen.

De vermeende 0-uitstoot in 2040 zal dan ook niet met verdere investeringen in biomassa worden gerealiseerd, maar veeleer uit de voornoemde bronnen geothermie, warmteterugwinning en bijvoorbeeld ook het gebruik van restwarmte van datacenters, waarvoor men (bijvoorbeeld Nuon) ook een groot aandeel ziet weggelegd.

Biomassa zal kortom een niet onbelangrijke rol spelen in de energietransitie, maar is door een beperkte beschikbaarheid op den duur niet meer dan een relatief klein deel. De bulk van de duurzame energie zal, om op de woorden van Feije de Zwart terug te komen, komen uit warmteterugwinning, geothermie en allicht datacenters.

Klik hier voor de presentaties van Jeroen van Larrivee van BlueTerra, Feije de Zwart van Wageningen UR en de overige presentaties die op de middag bij BlueTerra gehouden werden.

 

 

 

Nuon en AEB gaan investeren in warmtenet Amsterdam

Nuon en Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) investeren samen €400 mln in het warmtenet van de hoofdstad. Dat maken de bedrijven deze donderdag bekend. Met de investering wordt het westelijke deel van het warmtenet in de stad gekoppeld aan het oostelijke deel. Hiervoor gaat Nuon ook een hulpwarmtecentrale en warmtebuffer plaatsen. Daarbij was BlueTerra verantwoordelijk voor de basic engineering en zal het ook betrokken zijn in de realisatie. 

Het warmtenet in de regio Amsterdam bestaat uit twee delen. Een deel dat het oosten en zuiden van de stad verwarmt, gevoed door een gasgestookte centrale van energieproducent en -leverancier Nuon. En een deel dat het noorden en westen van de stad warm houdt, gevoed door restwarmte van de afvalenergiecentrale van AEB. Het noord-westelijke deel is eigendom van Westpoort Warmte (op zijn beurt weer in handen van AEB en de gemeente Amsterdam en Nuon). Het zuid-oostelijke deel is eigendom van Nuon. Beide partijen verwachten een groei in de vraag naar warmte in de stad en willen het bestaande warmtenet verduurzamen. Samen investeren de bedrijven €400 mln om een aantal aanpassingen mogelijk te maken.

Zo zal er een extra pijpleiding van ongeveer vier kilometer worden gelegd in het westelijke gedeelte van Amsterdam om de twee warmtenetten met elkaar te verbinden. In de leiding investeren Nuon en AEB gezamenlijk. Daarnaast investeert Nuon dus zelfstandig in een hulpwarmtecentrale om bij te kunnen springen op piekmomenten en investeert het bedrijf in een warmtebuffer waarin 3.600 vierkante meter warm water opgeslagen kan worden. De hulpwarmtecentrale faciliteert de groei van het stadswarmtenet, vergroot de leveringszekerheid, waarborgt de noodzakelijke vergroening van de warmteopwekking, verhoogt de capaciteit en verbetert de flexibiliteit van warmte-opwekking. De HWC en warmte-opslag komen aan de zuidkant van de stad waar de A10 de A4 kruist.

(Bron: Energeia; Zie voor volledige artikel: https://energeia.nl/energeia-artikel/40079612/nuon-en-aeb-amsterdam-investeren-400-mln-in-warmtenet)

 

 

Champost: kostenpost kan ook energiebron zijn

Bij de productie van champignons blijft na de oogst het substraat achter. Dit substraat, champost genoemd, wordt vaak tegen hoge kosten afgevoerd naar akkerbouwgebieden. In Nederland gaat het om circa 16.000 ton per week. Vanwege de samenstelling zou het echter ook nog dienst kunnen doen als energiebron. Dit is de reden waarom BlueTerra in opdracht van het Paddenstoelenpact een quick scan heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden om energie te winnen uit champost.

In een quickscan is gekeken in hoeverre champost geschikt is als brandstof voor vergisting, verbranding, vergassing en pyrolyse. Hierbij is specifiek gekeken naar een hoeveelheid van 2.000 ton per week, welke vrijkomt bij de firma Van Herwijnen in Zaltbommel.
Champost wordt gekenmerkt door een relatief hoog watergehalte en een hoog asgehalte. Alhoewel het organische stof bevat is het geen vanzelfsprekende brandstof en is het een technische uitdaging om hieruit energie te produceren. Er is in Nederland dan ook vrijwel geen ervaring met het vergisten, verbranden, vergassen of pyrolyseren van champost.

Uit de quick scan blijkt dat het, met de nodige aanpassingen, technisch mogelijk is om energie te winnen uit champost. De benodigde installatie van een installatie zal 20 – 25 M€ gaan kosten.

De financiële haalbaarheid van een dergelijke installatie hangt sterk af van een aantal factoren:

 • In hoeverre het eindproduct (digestaat na vergisting, verbrandingsassen na vergassing of verbranding en biochar na pyrolyse) mag worden toegepast als meststof in Nederland. De regelgeving laat dit momenteel in veel landen nog niet toe. De financiële waarde van deze eindproducten bepalen in grote mate de haalbaarheid.
 • De afzet van de warmte, met name bij verbranding, is noodzakelijk voor een mogelijk haalbaar concept. De afzet van deze warmte, bijvoorbeeld aan de tuinbouw of gebouwde omgeving, dient gegarandeerd te zijn.

 

Van alle concepten lijkt het verbranden van champost vooralsnog de meest interessante optie. Het is echter van belang dat er bij een vervolg eerst meer inzicht wordt verkregen in de afzetmogelijkheden van de eindproducten en in de technische consequenties voor een verbrandingsinstallatie als deze geschikt gemaakt zou moeten worden voor champost.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Kosse.

 

Unieke samenwerking BlueTerra en Groene Allianties de Liemers bezegeld

Op 19 februari 2019 hebben Mark van Westerlaak (links op de foto), voorzitter van Groene Allianties de Liemers, en Michiel Steerneman (rechts op de foto), manager bij Blue Terra Energy Experts, hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Zij gaan samenwerken om de procesaanpak ‘Regie op Energie’ in de Liemers verder in de markt te zetten, te verbeteren én uit te bouwen.


Regie op Energie is een aanpak die bedrijven en organisaties helpt om energie te besparen én te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De aanpak is uniek in Nederland:

● omdat vertrouwde relaties van de ondernemer ingezet worden om de aanpak onder de aandacht te
brengen en uit te voeren: de eigen accountant, huisinstallateur en/of energieconsulent

● omdat regionale partners uit de Liemers worden ingeschakeld in de uitvoering waardoor ook de
lokale economie wordt gestimuleerd

● omdat Groene Allianties de Liemers als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en de
duurzaamheidsambities vertegenwoordigend van 32 bedrijventerreinen de aanbieder is van deze aanpak

● omdat BlueTerra jarenlange ervaring heeft op het gebied van energiebesparing, duurzame energie,
zowel in advisering als uitvoeringsbegeleiding

● omdat de aanpak aangeboden wordt in de vorm van een vierjarig abonnement waardoor continuïteit
in de aandacht voor het energieverbruik en uitvoering van maatregelen gecreëerd wordt

● omdat alle betrokkenen jaarlijks getraind worden, zodat de kwaliteit in de uitvoering geborgd blijft

● omdat het bevoegd gezag (gemeenten en omgevingsdiensten) deze aanpak omarmt en deelnemers
voldoende ruimte geven te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen

In het SER Energieakkoord van 2013 is aan marktpartijen gevraagd met voorstellen te komen om energiebesparing als businessmodel in de markt te zetten; dit in analogie met de APK voor auto’s.
Op basis van deze samenwerking en eerdere evaluaties is in 2018 de procesaanpak ´Regie op Energie´ ontwikkeld.

De overheden zijn erg gecharmeerd van deze aanpak. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland volgen deze Liemerse aanpak met veel belangstelling. De Provincie Gelderland steunt de uitvoering en doorontwikkeling van Regie op Energie met subsidie voor iedere deelnemer. En ook de lokale gemeenten in de Liemers zijn enthousiast. De gemeente Duiven loopt daarin voorop doordat ze deelneemt aan Regie op Energie met de eigen overheidsgebouwen en daarnaast ook alle ´inrichtingen´ die vallen onder haar bevoegd gezag oproept om te gaan deelnemen.

Ruim 30 bedrijven en organisaties uit de Liemers hebben zich al gemeld voor Regie op Energie. Groene Allianties de Liemers is een samenwerkingsverband van ondernemers, overheden,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties gericht op het versnellen van duurzaamheid in de Liemers, waaronder 32 bedrijventerreinen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Steerneman.

 

BlueTerra Masterclass Energietransitie voor de industrie start in mei

Het Klimaatakkoord en aankomende regelgeving voor CO2-emissiereductie leggen grote druk op de industrie. Alleen energiebesparing is niet langer voldoende. Volg onze Masterclass Energietransitie waarmee u in vijf dagen volledig op de hoogte bent van de mogelijkheden, randvoorwaarden, technische en economische mogelijkheden van duurzame energie en energie-efficiency maatregelen in de industrie. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Kees Biesheuvel, Technology Innovation Manager bij Dow Benelux en directeur cluster warmte bij ISPT: “Vanuit mijn rol om hoogtemperatuur proceswarmte te verduurzamen, juich ik dit initiatief van harte toe. De procesindustrie heeft nog een lange weg te gaan. Een masterclass als deze beveel ik daarom zeker aan!”

Ongetwijfeld kent u de beschikbare duurzame technieken op hoofdlijnen en volgt u de ontwikkelingen rondom de energietransitie en CO2-emissie reductieplannen. Maar weet u er voldoende van om ze effectief te kunnen toepassen in uw organisatie? Maakt u nu de juiste keuzes voor de toekomst?

Na het volgen van deze masterclass heeft u inzicht in de mogelijkheden, randvoorwaarden, technische en economische mogelijkheden van duurzame energie en energie-efficiencyverbetering in de industrie. Aan de hand van theorie en praktijkcases kunt u daarna met concrete acties en maatregelen aan de slag gaan.

Klik hier voor het volledige programma en aanmelden

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met ons secretariaat via info@blueterra.nl of +31 (0)88 – 520 04 00.

CO2 reductiedoel stelt goederenvervoer voor enorme uitdaging

Ruim 21 procent van de emissie van kooldioxide (CO2) in Nederland wordt veroorzaakt door de sector verkeer en vervoer. De CO2-emissie loopt recht evenredig op met het verbruik van motorbrandstoffen. Hierdoor is het wegverkeer, dat de meeste brandstof verbruikt, de grootste emissiebron bij verkeer en vervoer (78 procent) (Bron: CBS).

Absolute toename CO2-emissies

Absoluut is de totale CO2-uitstoot door verkeer en vervoer alleen maar toegenomen. Sinds 1990 met circa 25%. De trend is nog steeds stijgende. De fiscale ondersteuning van zuinige auto’s en elektrisch rijden heeft wel geholpen, maar doordat de personenauto’s ook zwaarder zijn geworden is de absolute uitstoot niet gedaald. Heel anders is dat met goederenvervoer; tussen 1990 en 2001 nam het aantal bestelbusjes toe ten koste van zwaardere vrachtwagens. Het brandstofverbruik en de emissies namen hierdoor aanzienlijk af.

Klimaatakkoord en zorgplicht

Het ontwerp van het Klimaatakkoord is klaar. Daarmee ligt er een omvangrijk samenhangend pakket waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 met ten minste 49 procent kan terugdringen. De mobiliteitstafel heeft een reductieopgave van minimaal 7,3 Megaton CO2 in 2030 gepresenteerd, als tussendoel naar het nationale doel om in 2050 de CO2-uitstoot met minimaal 95 procent ten opzichte van 1990 terug te dringen.

Wat is nu al verplicht?

Voor (goederen)vervoer geldt nu al een zorgplicht. Zowel voor inrichtingen die onder de Wet milieu beheer vallen, als voor inrichtingen die onder het activiteitenbesluit vallen, geldt er de zorgplicht. Voor een deel dwingt de EED verplichting e.e.a. al af. De overheid ondersteunt inrichtingen enorm met het realiseren van vervoersmanagement, met een toolbox en berekeningsbladen emissies. Onderstaande figuur geeft een overzicht van een routing naar vervoersmanagement een besparingsplan zorgplicht vervoer. De reikwijdte van de EED-verplichting is hierin ook opgenomen.

 

 

Wilt u meer weten over vervoersmanagement, zorgplicht vervoer of vervoer in de EED-verplichting. Neem dan contact met ons op.

 

8 maart: BlueTerra Tuinbouw Energiedag

Op 8 maart organiseerde BlueTerra haar jaarlijkse tuinbouw energiedag. Voor dit jaar lag de focus op de weg naar een klimaatneutrale glastuinbouw.

Visie naar 2030

Na de opening van Stijn Schlatmann, trapte Sjaak van der Tak namens Glastuinbouw Nederland af. De glastuinbouw is al geruime tijd bezig met de energietransitie en is daarmee verder in het bereiken van de klimaat doelen dan andere sectoren. Als brancheorganisatie wil Glastuinbouw Nederland gaan voor een klimaat neutrale sector in 2040. Dit kan alleen door intensieve samenwerking binnen- en buiten de sector en met de beschikbaarheid van (externe-) CO2 en elektriciteit.

Met deze voorwaarden zijn er diverse mogelijkheden om elke teelt fossiel vrij te maken, zoals Feije de Zwart (Wageningen UR) toelichtte. Rekening houdend met de verwachte ontwikkelingen, zullen warmteterugwinning uit de kas en geothermie een steeds grotere rol gaan spelen.

Duurzame warmte

Juist op het gebied van geothermie is er nog veel onbekend, waarmee projecten risicovol blijven. EBN heeft de opdracht gekregen om deze risico’s te verkleinen. Hiervoor wil EBN als onafhankelijke partij actief participeren in geothermie projecten en daarbij specifieke ondergrond kennis beschikbaar maken voor de gebruikers.

Naast geothermie is er in Zuid-Holland ook een groot project gaande om industriële restwarmte beschikbaar te maken voor tuinders. Tussen plannen en realisatie zit een heel traject, zoals Gerdien Priester van de provincie Zuid-Holland toelichtte. Toch nadert het project het punt van realisatie, waarmee duidelijk wordt welke combinaties van lokale en regionale warmtebronnen beschikbaar zijn.

Voor individuele tuinders zijn er vooral mogelijkheden door de inzet van biomassa. Hoewel de traditionele houtsnippers nog ruim voorradig lijken zullen er meer regionale tekorten gaan ontstaan, aldus Jeroen Larrivee van BlueTerra. Voor nieuwe installaties is het daarom raadzaam om ook alternatieve brandstof vormen te onderzoeken, zoals shreds en houtpellets.

Voorbereid op de toekomst

Ook zonder vernieuwing van de warmtevoorziening kunnen tuinders zich actief voorbereiden op de komende transitie. Zo ontwikkeld LED verlichting zich steeds sterker als alternatief voor de traditionele HPS/SON-T verlichting. Hoewel dit de energievraag fors reduceert, moet het kleurenpalet wel afgestemd worden op het gewas, zoals Arie de Gelder (Wageningen UR) toelichtte.

Voor kassen met lagetemperatuur warmtesystemen en een warmtebuffer kan de toepassing van zonthermie een interessante aanvulling zijn op de reguliere warmtevoorziening. Robbert van Diemen (HRSolar Projects) lichte deze mogelijkheden toe, waaruit bleek dat een groot deel van de zomerse warmtevraag (droogstoken) gedekt kan worden met een minimaal benodigd oppervlakte en een lage investering.

Als afsluiter illustreerde Nick ten Asbroek (Frames) de samenwerking tussen industrie en glastuinbouw door een impressie te geven van CO2-afvang uit biomassa in Sirjansland. Door het industriële zuiveringsproces van gassen te optimaliseren, kan dit proces ook toegepast worden bij middelgrote houtketels. Hiermee kunnen tuinders met een geschikte houtstookinstallatie zuivere CO2 produceren voor de bemesting van hun eigen gewassen.

Presentaties Glastuinbouwdag 2019

BlueTerra – Vooruitzichten biomassa
EBN – Opschaling aardwarmte
WUR – Warmteterugwinning en fossielvrij
Glastuinbouw Nederland – visie Klimaatakkoord
HRSolar Projects – Duurzaam verwarmen in de glastuinbouw
Programma Glastuinbouwdag 2019
Provincie Zuid-Holland – Ontwikkelingen warmtenetten ZH
WUR – Planten en LED
Frames – CO2 capture from biomass combustion