Supermarkten Fit for 55

Supermarkten kunnen aan de slag met “Fit for 55”. Hierin hebben Europa en Nederland als doelstelling gesteld om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% omlaag ten opzichte van het niveau van 1990. Eigenlijk heeft de supermarkt branche deze trend al jaren geleden ingezet met een pakket aan verbeteringsmogelijkheden, zoals de toepassing van de…

Systematiek subsidies duwt duurzame glastuinbouwbedrijven terug naar aardgas

Systematiek subsidies duwt duurzame glastuinbouwbedrijven terug naar aardgas Koplopers in de glastuinbouw, die zijn overgeschakeld op duurzame warmte, zien zich door de hoge energieprijzen genoodzaakt weer over te stappen op stoken van aardgas in WKK’s. Hiermee komen duurzame projecten in gevaar en dreigen de klimaatdoelen uit beeld te raken. Dit wordt veroorzaakt door de koppeling…

De voordelen van een LCA berekening

De voordelen van een LCA berekening LCA (Life Cycle Analysis ofwel levenscyclus analyse) is een methode om alle emissies die geassocieerd worden met een proces of product in kaart te brengen. Hoewel deze methode al vele jaren bestaat, verwachten wij dat het in kaart brengen van emissies van uw product of proces de komende tijd…

Regeerakkoord toont forse ambitie voor vergroenen industrie

Regeerakkoord toont forse ambitie voor vergroenen industrie Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om de Nederlandse industrie in Europa en wereldwijd de duurzame norm te laten stellen. Hoewel het regeerakkoord nog weinig concrete plannen bevat is wel duidelijk op welke manier het verduurzamingsbeleid de komende jaren wordt ingericht. Hieronder volgt een…

BlueTerra actualiseert de Erkende Maatregelen

BlueTerra actualiseert de Erkende Maatregelen Als gevolg van de Informatieplicht worden steeds meer bedrijven verplicht om verduurzamingsmaatregelen uit te voeren, de zogenaamde Erkende maatregelen. Dit zijn maatregelen waarvan is vastgesteld dat ze, binnen bepaalde technische randvoorwaarden, binnen 5 jaar worden terugverdiend. Bedrijven moeten zelf nagaan of ze deze maatregelen kunnen treffen en dit rapporteren aan…

Met een WKO is steeds meer mogelijk

Met een WKO is steeds meer mogelijk   De aarde biedt ons kansen om warmte en koude uit de bodem te halen. Warmte-koude opslag (WKO) is een betrouwbare energiebron en buffer, die zowel duurzaam als zuinig is. Een WKO slaat energie uit het proces en/of de omgeving op in de bodem – een aquifer (een…

Het stormt op de energiemarkten

Dat de gasprijs recordhoogten bereikt en ook op dagbasis grotere fluctuaties doormaakt dan ooit is zal de meesten van u wel bekend zijn. Aan deze extreme situatie liggen een aantal oorzaken ten grondslag.  Allereerst speelt de lage vullingsgraad van de aardgasbuffers in Nederland, Duitsland en Oostenrijk een hoofdrol, dit zijn hoofdzakelijk de gasbuffers waar Gazprom…

BlueTerra programma webinars en lezingen

BlueTerra programma webinars en lezingen Voor het jaar 2022 staan de volgende webinars en lezingen geprogrammeerd. Over de data en programma’s zullen wij u tijdig informeren via onze nieuwsbrief en website. Grip op energiecrisis: 1 februari 2022 Innovaties in energieland: 2e kwartaal 2022 Veranderingen in wet- en regelgeving: 3e kwartaal 2022 Verduurzaming van bedrijventerreinen en…