Restwarmte het nieuwe thema binnen de EED’s

De meeste bedrijven die wij onderzoeken hebben alle voor de hand liggende maatregelen al doorgevoerd. Aangezien de lat hoog ligt moeten we alle creativiteit inzetten om nieuwe besparingsmaatregelen te genereren. Opwaardering van restwarmte blijkt voor veel bedrijven nog een onontgonnen terrein te zijn.  Door de restwarmtestromen goed te inventariseren en de mogelijkheden van warmtepompen en…

Masterclass energietransitie in de industrie gaat najaar 2020 Corona-proof van start

De derde editie van de Masterclass Energietransitie in de Industrie is in het eerste kwartaal van dit jaar afgerond. Een groep van 16 deelnemers uit industrie, bedrijfsleven en overheden heeft deelgenomen aan deze Masterclass. De reacties zijn zeer positief en vooral de diversiteit van de onderwerpen en de praktische toepasbaarheid worden geroemd. De Masterclass streeft…

West-brabant

Nieuwe kansen met de SDE++ subsidie in november

Dit najaar gaat de SDE++ open en deze regeling biedt nieuwe kansen voor allerlei vormen van verduurzaming. De definitieve regeling is nog niet gepubliceerd maar afgaande op het PBL advies en de Kamerbrief komen er nieuwe categorieën in voor onder andere restwarmtelevering, warmtepompen, mechanische damprecompressie, E-boilers, aquathermie, ondiep geothermie, de daglichtkas en CO2-afvang en -opslag.…