OKE-aanpak leidt tot verduurzaming bedrijventerreinen

De circa 3000 Nederlandse bedrijventerreinen vormen bijzondere gebieden in gemeenten. In de Transitievisie Warmte (TVW) worden ze doorgaans als aparte ‘wijk’ betiteld en vrijwel elke gemeente heeft specifiek bedrijventerreinenbeleid. Bovenop alles wat een bedrijventerrein bijzonder maakt, zijn circulariteit en de…

Lees meer

1 juni 2021: BlueTerra innovatie webinar

BlueTerra Energy Experts organiseert op dinsdag 1 juni tussen 15 en 16.30 uur een sprankelend webinar over innovaties op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. De doelgroep is de industrie; de focus ligt hierbij op smart elektrificatie, besparing in…

Lees meer

EED afgerond, hoe nu verder?

Bedrijven met een EED verplichting hebben de afgelopen maanden de EED-audit ingeleverd bij RVO. Een aantal bedrijven heeft de beoordeling al terug ontvangen en kan aan de slag met de resultaten genoemd in de EED-audit. Er zijn ook nog veel…

Lees meer

Energie wet- en regelgeving; wat zit er in de pijplijn?

De komende jaren moet een forse CO­2 reductie worden gerealiseerd door het bedrijfsleven om de nationale reductiedoelstelling in 2030 te kunnen behalen. Energiebesparingsplicht en Informatieplicht in Activiteitenbesluit en de EED verplichting blijven hiervoor de belangrijkste pijlers. Toch zijn er diverse…

Lees meer