CO₂-footprint en -management bij Dijkstra Plastics BV

Dijkstra Plastics is één van Europa’s leidende fabrikanten van kunststof verpakkingsemmers. Zij heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en ambieert op korte maar realistische termijn klimaatneutraal te gaan werken. Om dat te realiseren heeft de organisatie de vraag uitgezet om in kaart te brengen waar zij nu staat en wat zij zowel organisatorisch als…

Flexibilisering kerncentrale Borssele

Naar aanleiding van de verwachte toename aan duurzame energie in 2030 is er een concept onderzoek uitgevoerd waarin de mogelijkheid tot flexibilisering van de kerncentrale in Borssele is onderzocht. Door de verwachte toename van de productie van hernieuwbare energie, die volatieler is, is een dynamischer beheer van het elektriciteitsnet vereist. Hierbij zijn kerncentrales een koolstofarme…

Innovatieve filtertechnologie bij Forbo Flooring

Forbo Flooring Coevorden staat als fabrikant van vloerbedekkingen voor de uitdaging om haar aardgasverbruik te reduceren en hierbij tegelijkertijd te voldoen aan de vastgelegde emissie eisen. Uit een tweejarig onderzoek onder leiding van BlueTerra blijkt een innovatieve filtertechnologie te zorgen voor forse aardgasreductie én lagere emissies. Forbo Flooring in Coevorden produceert en ontwikkelt veerkrachtige vloerbedekking…

Pilot kortcyclische biobrandstof uit tomatenstengels en bermgras

Een consortium van de Waddinxveense Groenrecycling Wagro, Lexmond Beheer, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland en Wayland Energy heeft in de periode 2019-2021 een pilotproject uitgevoerd. Voor dit project is een HER-subsidie verkregen. Het doel van het project was om de huidige inzichten in de manier waarop bermgras en vezelrijke restromen uit de kas zoals tomatenstengels kunnen…

Stoomrecompressie Dow Benelux

Stoomrecompressie Dow Benelux Op de productiesite van Dow Benelux in Terneuzen worden verschillende soorten kunststoffen gemaakt, zoals polyethyleen en polycarbonaat, door middel van het kraken van Nafta. Bij de locatie in Terneuzen worden, naast de kunststoffen, ook halffabricaten geproduceerd die als grondstof dienen voor de kunststoffen. Verschillende plants op de site hebben een continu overschot…

Quickscan stoomrecompressie USG

Op het Chemelotterrein in Geleen levert USG Industrial Utilities stoom aan industriële afnemers. Het is een groot en uitgebreid stoomnet met drukken tussen de 3 en 140 bar. Op het laagste drukniveau van 3 bar kan er in de zomerperiode een overschot ontstaan dat niet gevaloriseerd kan worden. Daarnaast is er op een aantal drukniveaus regelmatig weinig flow, wat gevolgen kan hebben voor de stabiliteit (temperatuur en druk) van het stoomnet.

Kennisopbouw flexibele Thermische Damp Recompressie Suiker Unie

Kennisopbouw flexibele Thermische Damp Recompressie Suiker Unie Suiker Unie is de grootste suikerproducent van Nederland. De suiker wordt primair gewonnen uit suikerbieten door een proces van snijden, extraheren, zuiveren, , indikken, koken en centrifugeren. Omdat de suikerbieten slechts beperkt houdbaar zijn, vind alle suikerwinning plaats van september tot en met januari. De suikerproductie uit suikerbieten…

Kansen laagwaardige biomassa voor warmtenet Wayland Energy

Kansen laagwaardige biomassa voor warmtenet Wayland Energy De Zuidplaspolder is een glastuinbouwgebied gelegen in Waddinxveen en Zuidplas. Binnen de Zuidplaspolder ontwikkelt Wayland Developments het gebied Glasparel+. Duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Er ligt een plan voor een grootschalig Energieweb, waarbij duurzame warmte geleverd kan worden uit een combinatie van aardwarmtebronnen, bio-energie installaties, restwarmte…