Inzet restwarmte Sloegebied - BlueTerra
24077
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-24077,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,smooth_scroll,no_animation_on_touch,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Inzet restwarmte Sloegebied

Inzet restwarmte Sloegebied

In opdracht van de provincie Zeeland, en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), is onderzoek uitgevoerd naar de valorisatie van reststromen in en rondom het Sloegebied (Vlissingen-Oost). Aanleiding tot dit onderzoek was een initiatief van provincie Zeeland en de BOM vanuit het OP-Zuid-programma. De provincie Zeeland heeft in haar beleid, vastgelegd in de strategienota ‘Energie- en klimaatbeleid’, het uitwisselen van reststromen aangegeven als één van de mogelijkheden voor het reduceren van broeikasgasemissies op korte termijn. In deze nota wordt met name aangestuurd op energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving en op het aanleggen van restwarmtenetten. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de mogelijkheden en kansen voor het koppelen van reststromen (industrie, gebouwde omgeving) en het uitwerken van een vijftal business cases tot op de ‘drempel van realisatie’.

Naast vrijwel alle betrokken (industriële) bedrijven op het Sloegebied is tevens inbreng geleverd door de provincie Zeeland, Zeeland Seaports, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF), Economische Impuls Zeeland (EIZ), RVO (voorheen: Agentschap NL) en SKF AMS. De Provincie en Zeeland Seaports hebben in het onderzoek een belangrijke initiërende en sturende rol. Op het gebied van kennisuitwisseling en -borging heeft Hogeschool Zeeland een cruciale rol vervuld.

In het onderzoek zijn vijf business cases voor restwarmtebenutting uitgewerkt. Uitkoppeling van (rest)warmte naar de gebouwde omgeving is vanwege de afstand niet realistisch.

Andere benoemde mogelijkheden zijn:

  • waterstoflevering
  • (water) kringlopen sluiten
  • CO2-afvang
  • Warmtekracht
  • uitwisseling van slobs
  • waterlevering
  • biomassa (GFT, hout)

Lees meer.

Category

Chemie, Energieproductie