Restwarmte: een kans voor Xerox Venray

Xerox is specialist in documentsystemen, variërend van kantoorproducten als printer, kopieerapparaten, copiers en multifunctionele systemen tot digitale drukpersen en kleurenprinters voor productieomgevingen. Op de locatie Venray worden onder andere toners, developers en photoreceptors geproduceerd.

Continu energie besparen

Xerox is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het energiegebruik en de energiekosten te reduceren. Het bedrijf benaderde BlueTerra voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de benutting van restwarmte uit het productieproces.

Productieproces

In de coatingfabriek te Venray worden aluminium drums voorzien van een drielaagse coating. Na het aanbrengen van een coatinglaag wordt de gecoate drum gedroogd om de aanwezige oplosmiddelen te verdampen. De vrijkomende oplosmiddelen worden afgezogen en centraal afgevoerd. De afgezogen ventilatielucht wordt behandeld in een katalytische oxidator om de oplosmiddelen onschadelijk te maken. Xerox wil vooroplopen op het gebied van milieuvriendelijkheid en gebruikt daarom alleen nog maar oplosmiddelen zonder chloor. Hierdoor is het gaswassen van de lucht uit de oxidator overbodig geworden.

De temperatuur van de lucht die wordt afgevoerd naar de atmosfeer heeft zonder gaswassing een temperatuur van rond de 100oC. Dit is een bron van restwarmte.

Restwarmtebenutting
BlueTerra heeft samen met Xerox een concept ontwikkeld waarbij de restwarmte wordt ingezet voor het voorverwarmen van de proceslucht naar de elektrische luchtverhitters. Op deze manier wordt er direct primaire energie (elektriciteit) bespaard. De proceslucht naar de elektrische luchtverhitters komt uit een luchtconditioner die ook koude proceslucht levert. Dit betekent dat het luchtkanaal gesplitst moet worden in een koud en warm systeem.

Twincoilsysteem
De bron van restwarmte bevindt zich buiten de productiehal en de op te warmen lucht in de bovenste verdieping van de productiehal. Hierdoor is de vraag naar en het aanbod van restwarmte niet fysiek bij elkaar te brengen.  Daarom is er gekozen voor een twincoilsysteem, waarbij de warmte door middel van een water-glycolmengsel wordt overgedragen van de warmtebron buiten naar de op te warmen lucht binnen. Door het terugwinnen en  herbenutten van de restwarmte bespaart Xerox op jaarbasis zo’n 1 miljoen kilowattuur elektriciteit en wordt de uitstoot van 560 ton CO2 voorkomen.