Sluiten energiekringloop bij CONO Kaasmakers Westbeemster - BlueTerra
23369
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23369,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Sluiten energiekringloop bij CONO Kaasmakers Westbeemster

Sluiten energiekringloop bij CONO Kaasmakers Westbeemster

Hofleverancier CONO Kaasmakers heeft zijn productielocatie in Westbeemster vernieuwd en uitgebreid. Een natuurlijk moment om de productie van kaas verder te verduurzamen. Al met al is de nieuwe kaasmakerij ten opzichte van de oude tot wel 40 procent energiezuiniger per kilo kaas.

Bij CONO Kaasmakers wordt de melk van 500 melkveehouders verwerkt tot kaas. De nieuwe kaasmakerij moest zo duurzaam mogelijk worden ingericht. Urgenda, LeaF en BlueTerra hebben onderzoek gedaan naar het sluiten van de kringlopen. Dit zijn de kringlopen energie en water van de kaasmakerij en de nutriëntenkringloop bij de melkveehouders. BlueTerra richtte zich daarbij op het sluiten van de energiekringloop. Energie, water en mineralen Er zijn drie stappenplannen opgesteld voor de kaasindustrie: zowel voor energie, water als mineralen. Aan de hand van het stappenplan kan een bepaald ambitieniveau worden geselecteerd. Vervolgens wordt inzichtelijk welke maatregelen getroffen kunnen worden om dit ambitieniveau te realiseren. Ook toont het plan de minimale energetische eisen waaraan de nieuwe kaasmakerij moet voldoen.

Interessante maatregelen
Een aantal maatregelen is interessant voor CONO Kaasmakers. Twee voorbeelden.

Biogaslevering
Door middel van mestvergisting bij omliggende (veehouderij)bedrijven kan biogas worden geproduceerd. Via een biogasleiding kan dit biogas naar CONO worden getransporteerd en benut voor warmteopwekking. Voorwaarde voor een substantiële energiebesparing bij CONO is dat voldoende melkveebedrijven biogas produceren, zodat genoeg biogas beschikbaar is.

Pv-panelen
In samenwerking met de architect is een uitwerking gemaakt van de toepassing van pv-panelen voor de productie van elektriciteit. Aangezien de Beemster onder het werelderfgoed valt, worden er hoge eisen gesteld aan het aanzicht van het gebouw. Dit betekent onder andere dat de panelen niet schuin, maar horizontaal geplaatst moeten worden.

Vervolgstappen
Er zijn reeds initiatieven in de omgeving, mede geïnitieerd door de provincie, om een biogasnetwerk te realiseren. Voor CONO en veehouders een mogelijkheid om het motto ‘duurzaam van koe tot kaas’ verder in te vullen.

Rol BlueTerra
Onderzoek naar sluiten energiekringloop

 

Neem voor meer informatie contact op met Erik Kosse, T 06 137 363 68, E erik.kosse@blueterra.nl

Category

Voeding