Warmlopen voor geothermie bij FloraHolland Naaldwijk - BlueTerra
23318
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23318,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,smooth_scroll,no_animation_on_touch,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Warmlopen voor geothermie bij FloraHolland Naaldwijk

FloraHolland

Warmlopen voor geothermie bij FloraHolland Naaldwijk

De afgelopen periode is FloraHolland, het grootste veilingbedrijf in de sierteeltsector, druk bezig geweest met het verduurzamen van de energievoorziening op de lange termijn. BlueTerra heeft voor FloraHolland in Naaldwijk
een Masterplan Energie opgesteld voor de bestaande gebouwen. Uit het Masterplan Energie en vervolgonderzoek blijkt dat geothermie een interessante optie is voor FloraHolland.

Het begon allemaal met het Masterplan Energie. BlueTerra vergeleek voor de bestaande gebouwen in Naaldwijk, ruim 500.000 m2, verschillende energieconcepten met elkaar op het gebied van energie- en milieuprestaties. Eerst is een inventarisatie gemaakt van het huidige energiegebruik, daarna is een prognose van de toekomstige energievraag gemaakt. Dit laatste was een uitgebreide klus. Er zijn in de vier gebouwen van FloraHolland Naaldwijk veel verschillende functies – aanvoerhallen, distributiehallen, afmijnzalen, koelcellen, kantoren, et cetera – met elk hun eigen ontwikkeling. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is de toename in de koudevraag. FloraHolland wil, vanuit het oogpunt van kwaliteit van het product, bepaalde delen van de keten koelen. Dit levert een behoorlijke toename van de koudevraag op. Vervolgens is een aantal energieconcepten opgesteld. Door middel van een brainstormsessie is in overleg met FloraHolland bepaald dat twee concepten werden uitgewerkt.

Concept 1 | Geothermie
Het eerste concept gebruikt geothermie als warmtebron. Binnen dit concept zijn drie varianten opgesteld,
• Variant 1: geothermie alleen voor verwarming
• Variant 2: geothermie voor de aandrijving van een absorptiekoelmachine en voor verwarming
• Variant 3: geothermie voor de opwekking van elektriciteit door middel van een Organic Rankine Cycle (ORC) en voor verwarming

Concept 2 | Bioketel
Het tweede energieconcept gebruikt een bioketel voor verwarming en pv-panelen (zonnepanelen) voor de opwekking van elektriciteit. Als brandstof voor de bioketel worden schone houtsnippers gebruikt. Er is ook een ‘kale’ variant waarbij geen pvpanelen worden ingezet. Zowel geothermie als een bioketel bleken kansrijke duurzame opties te zijn. Geothermie, al dan niet aangevuld met een absorptiekoelmachine of een Kalina Cyclus, is goed toe te passen voor FloraHolland. Ook de vermindering van CO2-uitstoot, grotere onafhankelijkheid van de levering van aardgas en de onafhankelijkheid van prijsstijgingen van aardgas zijn positief voor FloraHolland.

Geologisch onderzoek
FloraHolland heeft daarom besloten om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van geothermie. Hiervoor is verder geologisch onderzoek gedaan om de omstandigheden voor FloraHolland nauwkeuriger vast te stellen. Hieruit kwam naar voren dat er op een diepte van ongeveer vier kilometer water op te pompen is van 145°C. Op basis van het geologisch onderzoek heeft BlueTerra een aantal scenario’s doorgerekend om de Netto Contante Waarde en de terugverdientijd te bepalen. Verder is ook gekeken naar de vermindering van CO2- uitstoot en het primair energieverbruik.

Overzicht besparingspotentieel
Vermindering primair energieverbruik met circa 57%
Reductie CO2-uitstoot met circa 50%

Verdiepend onderzoek
BlueTerra heeft onderzoek gedaan naar de rentabiliteit van geothermie voor de gebouwen van FloraHolland in combinatie met koppeling van het systeem aan omliggende tuinders en een nieuwbouwwijk. Ook werken we een
business case uit om het meest optimale gebruik van het geothermisch systeem te berekenen. FloraHolland werkt met deze verdiepingsslagen toe naar een duurzame energievoorziening voor de lange termijn. Duurzaam omdat er een reductie van de CO2-uitstoot van ongeveer 50% behaald kan worden en voor de lange termijn omdat met geothermie zeker 30 jaar in duurzame warmte voorzien kan worden.

Projectgegevens
Tijdsbestek: 2009 – 2011.

Rol BlueTerra
• Opstellen Masterplan Energie
• Uitwerken business case geothermie
• Onderzoek financiële prestaties geothermie bij koppeling tuinders en nieuwbouw op geothermisch systeem

Neem voor meer informatie contact op met Egbert Klop, T 06 538 983 91, E egbert.klop@blueterra.nl

 

Category

Glastuinbouw