Subsidie- en financieringsadvies

 

Onze subsidieadviseurs helpen u de juiste subsidie te vinden, of dit nu een demonstratieproject is of een commerciëel verkrijgbare techniek. Ook denken we mee over regionale subsidies, groenfondsen en fiscale maatregelen.

Heeft u een idee of projectplan op het gebied van duurzame energie of energiebesparing, en wilt u dit nader onderzoeken in een haalbaarheidsstudie of R&D traject? BlueTerra bouwt op synergie tussen technische kennis en kennis van subsidieregelingen en is succesvol in het scoren van SDE+ en DEI subsidies (sinds 2015 met succes voor ruim 700 miljoen euro subsidie aangevraagd).

Er zijn veel mogelijkheden. In onderstaande tabel de technieken die kansrijk zijn in het verkrijgen van SDE++ subsidie of belastingaftrek (EIA). Projecten die hier niet genoemd zijn, maar wel veel cO2 besparen kunnen in aanmerking komen voor de generieke EIA aanvraag.

Techniek Subsidie Subsidie tov capex Type subsidie Meer info
Warmtepomp groot >500 kWth SDE++ 100% 12 jaar productie link
Elektrische boiler/stoomketel >500 kWth SDE++ 100% 12 jaar productie link
MDR/stoomrecompressie SDE++ 100% 12 jaar productie link
Zonnepanelen SDE++ 80% 15 jaar productie link
Zonnewarmte SDE++ 100% 12 jaar productie link
Houtpelletbrander >5 MWth SDE++ 100% 12 jaar productie link
Waterstof uit elektrolyse SDE++ 20-100% 15 jaar productie link
Restwarmte uitkoppeling industrie en levering derden SDE++ 20-100% 15 jaar productie link
Warmtepomp klein/middel <500 kWth EIA 10% belastingaftrek link
warmtewisselaar (tbv benutting restwarmte) EIA 10% belastingaftrek link
LED verlichting EIA 10% belastingaftrek link
Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie EIA 10% belastingaftrek link
Isolatie bedrijfsgebouwen EIA 10% belastingaftrek link
Isolatie procesinstallaties EIA 10% belastingaftrek link
HR-elektromotor EIA 10% belastingaftrek link