grafiek

 

Modellen

– Energiebelasting

Deze spreadsheet bevat een getalsmatig en grafisch overzicht van de ontwikkeling van de energiebelasting op gas en elektriciteit vanaf 2004. Met ingang van 2013 worden ook de gegevens van de “Opslag Duurzame Energie” bijgehouden.

– Generiek stoommodel + Handleiding generiek stoommodel

Dit eenvoudige stoommodel is ontwikkeld door BlueTerra Energy Experts. Het model is een eerste stap om inzicht te krijgen in uw stoominstallatie. De handleiding geeft tekst en uitleg bij het model.

Graaddagen vanaf 2000 tot en met december 2020

Deze spreadsheet bevat de volgende maandelijkse klimaatgegevens van De Bilt, De Kooij, Deelen, Eelde, Eindhoven, Maastricht, Twente en Vlissingen:

  • Ongewogen en gewogen graaddagen;
  • Koeldagen;
  • Gem. etmaal temperatuur;
  • Gem. relatieve vochtigheid.

Warmtepomp scan

Bent u benieuwd waar bij u kansen liggen voor restwarmtebenutting? Met een warmtepompscan krijgt u de meest rendabele mogelijkheden voorgerekend.

Houtketelmodel

Wilt u weten of een houtketel voor u interessant kan zijn? Bekijk dan ons houtketelmodel.

Warmtenetmodel

Wilt u inzicht in de haalbaarheid van een warmteleiding en eventueel CO2-leiding naar uw buurman? Bekijk dan ons warmtenetmodel.