Renovatie ademluchtinstallatie bij Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Renovatie ademluchtinstallatie bij Academisch Medisch Centrum Amsterdam Als onderdeel van de totale renovatie van de energiecentrale van het AMC is ook de ademluchtinstallatie vervangen. De oude ademluchtinstallatie was sterk verouderd en had een te lage capaciteit. Koeldrogers moesten in de zomer functioneren onder hoge ruimtetemperaturen. Het ontwerp is gestart met het bepalen van het ademluchtverbruik. Metingen…

Read more

Renovatie energiecentrale bij Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Renovatie energiecentrale bij Academisch Medisch Centrum Amsterdam In de periode 2004 – 2013 werkte het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam aan een totale renovatie van de energievoorziening. De complete energievoorziening van het AMC is verdeeld over twee locaties; de hoofdcentrale en de hulpcentrale of IWO-centrale. De renovatie is gefaseerd uitgevoerd om de continuïteit van de energievoorziening geen gevaar te laten lopen. De hoofdfuncties, zoals (nood)stroom, warmte, koude, ademlucht…

Read more

Reststromen benutten in West-Brabant

CO2-uitstoot reduceren en tegelijkertijd de economie in de regio stimuleren. Dat kan door industriële reststromen te gebruiken. Tijdens een onderzoek in West-Brabant bleek dat in die regio de beschikbare reststromen nuttig kunnen worden ingezet. Inmiddels is het potentieel aan mogelijke koppelingen benoemd en wordt gewerkt aan de realisatie van koppelingen.

Read more

Restwarmte een kans voor Xerox Venray

Xerox is specialist in documentsystemen, variërend van kantoorproducten als printer, kopieerapparaten, copiers en multifunctionele systemen tot digitale drukpersen en kleurenprinters voor productieomgevingen. Op de locatie Venray worden onder andere toners, developers en photoreceptors geproduceerd.

Read more

Stoomrecompressie Dow Benelux

Stoomrecompressie Dow Benelux Op de productiesite van Dow Benelux in Terneuzen worden vele chemische producten en halffabricaten gemaakt. De stoomdrukken op deze site liggen tussen 3 en 80 barg. Verschillende plants op de site hebben een continu overschot van lagedruk stoom, bijvoorbeeld op een niveau van 3 barg. Momenteel wordt deze stoom gecondenseerd, waardoor de…

Read more

Thermische olie- en stroomaudit bij Latexfalt

Latexfalt b.v. vervult een brugfunctie tussen enerzijds de olieraffinage en chemische industrie en anderzijds bedrijven binnen de bouwnijverheid. Latexfalt is een productie-, verkoop- en productontwikkelingsorganisatie voor bitumineuze, polymeer gemodificeerde en kunststof bindmiddelen. Voor de opslag van bitumen en productie van onder andere emulsies zijn temperaturen boven de 150 graden benodigd. Dit wordt gerealiseerd door twee thermische olieketels. Een deel van deze thermische olie wordt via een stoomvormer ingezet voor stoomproductie. Met deze stoom worden aanhangers gereinigd van emulsieresten.

Read more

Toekomstvisie voor de WKC van ESKA

Toekomstvisie voor de WKC van ESKA BlueTerra heeft een toekomstvisie voor de warmtekrachtcentrale (WKC) en de persluchtvoorziening van ESKA in Hoogezand uitgewerkt. ESKA heeft in 2016 een rejectsvergasser in bedrijf genomen om haar stoomvoorziening te verduurzamen en de transporten te beperken. Voor de bestaande WKC is de stoomproductie daarmee lager geworden. Gelijktijdig zijn de marktprijzen…

Read more

Een betrouwbaar en efficiënt warmtenet voor Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht wenst een hoge betrouwbaarheid van het warmtenet op De Uithof. Een storing mag absoluut niet voorkomen vanwege kritische processen die plaatsvinden in de gebouwen met een laboratoriumfunctie. In samenwerking met BlueTerra is in dat kader het Zeker Warm project uitgevoerd. Inmiddels zijn verschillende deelprojecten opgestart, waaronder de aanbesteding van een deel van het warmtenet, gebouwanalyses en de aanpassing en vervanging van het ketelhuis.

Read more

Verbeteren procesefficiency levert HAK forse energiewinst op

“HAKken in verspilling”, zo noemt HAK een van haar interne campagnes om te komen tot een continue verbetering van kwaliteit en veiligheid. Ook verbetering van de energie-efficiency is hiervan een onderdeel. Industrial Energy Experts (IEE) heeft HAK – deelnemer aan het MJA3 convenant – ondersteund bij het opstellen van het Energie Efficiency Plan (EEP) voor de periode 2017 – 2020.

Read more