Duurzame alternatieven voor stoomketel bij AB Mauri

AB Mauri in Dordrecht stelt grondstoffen samen voor bakkerijen. Als primaire energiebron gebruiken ze stoom uit hun aardgas gestookte stoomketel. Deze stoom wordt gebruikt in het productieproces en in de stookperiode voor de verwarming van hun kantoorgebouwen. AB Mauri wilde onderzoeken of er duurzamere alternatieven zijn en hoe die te implementeren. Onderbelasting Stoomketel zorgt voor…

Lees meer

Verduurzaming heet water systeem FN Steel

De productie van staaldraad is een energie intensief proces. Voor hun beitsprocessen en voor de verwarming van draadopslagloodsen en bedrijfsgebouwen gebruikte FN Steel tot nu toe een aardgas gestookt heet water systeem. In samenwerking met het Field Lab Industriële Elektrificatie (FLIE) heeft BlueTerra onderzocht hoe dit systeem het beste verduurzaamd kan worden. Door een combinatie…

Lees meer

Reductie stoomvraag Gelita ter Apelkanaal

Door sterk stijgende energieprijzen en de noodzaak van emissiereductie wil Gelita ter Apelkanaal, producent van gelatine en collageen peptide, de energievoorziening optimaliseren. Het proces en bijbehorend stoomverbruik is onder de loep gelegd waarbij verschillende opties naar voren zijn gekomen. Na het in kaart brengen van de wettelijke context en mogelijkheden betreft emissies van NOx en…

Lees meer

Flexibilisering kerncentrale Borssele

Naar aanleiding van de verwachte toename aan duurzame energie in 2030 is er een concept onderzoek uitgevoerd waarin de mogelijkheid tot flexibilisering van de kerncentrale in Borssele is onderzocht. Door de verwachte toename van de productie van hernieuwbare energie, die volatieler is, is een dynamischer beheer van het elektriciteitsnet vereist. Hierbij zijn kerncentrales een koolstofarme…

Lees meer

Position paper Waterstof voor de Nederlandse glastuinbouw

In opdracht van de Topsector Tuinbouw heeft BlueTerra een position paper geschreven over de mogelijkheden van de waterstoftransitie voor de Nederlandse glastuinbouw. Daaruit blijkt dat de glastuinbouw een interessante rol kan spelen in verschillende waterstofketens. Dit is uiteengezet in het position paper. In de sector zelf is enthousiast gereageerd op het initiatief van de Topsector,…

Lees meer

EESP tool voor supermarkten

Supermarkten kunnen aan de slag met “Fit for 55”. Hierin hebben Europa en Nederland als doelstelling gesteld om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% omlaag ten opzichte van het niveau van 1990. De supermarktbranche heeft deze trend al jaren geleden ingezet met een pakket aan verbeteringsmogelijkheden, zoals de toepassing van de dagafdekking op…

Lees meer

Rol warmtekrachtkoppeling (WKK) voor de toekomst.

De warmtekrachtkoppeling (WKK) gasmotor is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse elektriciteitsopwekking. WKK-gasmotoren zijn namelijk flexibele assets die ook in de haarvaten van het elektriciteitsnet helpen met het beheren van het elektriciteitsnet. Tuinders hebben momenteel ongeveer 2.500 MWe aan opgesteld WKK-gasmotoren vermogen staan. BlueTerra is gevraagd om te onderzoeken wat de toekomstige rol van de…

Lees meer

Innovatieve filtertechnologie bij Forbo Flooring

Forbo Flooring Coevorden staat als fabrikant van vloerbedekkingen voor de uitdaging om haar aardgasverbruik te reduceren en hierbij tegelijkertijd te voldoen aan de vastgelegde emissie eisen. Uit een tweejarig onderzoek onder leiding van BlueTerra blijkt een innovatieve filtertechnologie te zorgen voor forse aardgasreductie én lagere emissies. Forbo Flooring in Coevorden produceert en ontwikkelt veerkrachtige vloerbedekking…

Lees meer

Pilot kortcyclische biobrandstof uit tomatenstengels en bermgras

Een consortium van de Waddinxveense Groenrecycling Wagro, Lexmond Beheer, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland en Wayland Energy heeft in de periode 2019-2021 een pilotproject uitgevoerd. Voor dit project is een HER-subsidie verkregen. Het doel van het project was om de huidige inzichten in de manier waarop bermgras en vezelrijke restromen uit de kas zoals tomatenstengels kunnen…

Lees meer

COOP supermarkten ISO 50001 gecertificeerd

COOP supermarkten ISO 50001 gecertificeerd COOP Nederland is een supermarktorganisatie met een hoofdkantoor, twee distributiecentra, een eigen slagerij en ca 300 supermarkten. De helft van de supermarkten is filiaal, de andere helft zijn zelfstandig ondernemers. Vanwege de EED verplichting, maar ook omdat COOP ervan overtuigd was dat zij haar energiezaken goed voor elkaar heeft, is…

Lees meer