MVO

BlueTerra Energy Experts is zich bewust van en voelt zich betrokken bij de maatschappij waarin wij leven. Dit uit zich allereerst in de innovatieve en duurzame projecten en adviezen. Daarnaast willen we dit ook uitdragen door andere initiatieven en ondernemingen. Op de volgende wijze dragen we als bedrijf bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  • – Stimulering gebruik van OV, fiets en elektrisch vervoer
  • – Energie-efficiënt en duurzaam kantoor
  • – Promotie en toepassing van ‘het nieuwe werken’: flexibiliteit en optimaal gebruik van ICT-middelen
  • – Sponsoring Ethiopische student voor zijn studie electrical engineering aan Saxion University in Enschede
  • – Voorzitterschap Regio Ondernemers Midden Holland van Woord & Daad
  • – Bedrijfslidmaatschap stichting Woord & Daad
  • – Sponsoring company kids in Burkina Faso
  • – Leveren van kennis voor NGO’s voor projecten in derdewereldlanden

Een deel van deze activiteiten wordt in samenwerking met onze zusterorganisatie DWA uitgevoerd. Meer informatie hierover is dan ook te vinden op https://www.dwa.nl/mvo/.