MVO

BlueTerra Energy Experts draagt haar steentje bij aan de maatschappij waarin we leven. Op de volgende wijze dragen we als bedrijf bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  • Stimulering gebruik van OV, fiets enelektrisch vervoer
  • Energie-efficiënt en duurzaam kantoor
  • Promotie en toepassing van ‘het nieuwe werken’: flexibiliteit en optimaal gebruik van ICT-middelen
  • Sponsoring Ethiopische student voor zijn studie electrical engineering aan Saxion University in Enschede
  • Voorzitterschap Regio Ondernemers Midden Holland van Woord & Daad
  • Bedrijfslidmaatschap stichting Woord & Daad
  • Sponsoring company kids in Burkina Faso
  • Leveren van kennis voor NGO’s voor projecten in derdewereldlanden

Een deel van deze activiteiten wordt in samenwerking met onze zusterorganisatie DWA uitgevoerd.