22453
page-template-default,page,page-id-22453,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

grafiek

 

Tools & Downloads

 

Infographics

Infographic EED vrijstelling

Overzicht van de verplichtingen en mogelijkheden voor EED-plichtige bedrijven.

Infographic  EED audit verplichting en informatieplicht voor MJA deelnemers

Overzicht van de verplichtingen en mogelijkheden voor MJA bedrijven rondom de informatieplicht, EED en energiemanagementsystemen na afschaffing van de MJA regeling.

Modellen & formats

– Energiebelasting

Deze spreadsheet bevat een getalsmatig en grafisch overzicht van de ontwikkeling van de energiebelasting op gas en elektriciteit vanaf 2004. Met ingang van 2013 worden ook de gegevens van de “Opslag Duurzame Energie” bijgehouden.

– Generiek stoommodel + Handleiding generiek stoommodel

Dit eenvoudige stoommodel is ontwikkeld door BlueTerra Energy Experts. Het model is een eerste stap om inzicht te krijgen in uw stoominstallatie. De handleiding geeft tekst en uitleg bij het model.

Graaddagen vanaf 2000 tot en met december 2020

Deze spreadsheet bevat de volgende maandelijkse klimaatgegevens van De Bilt, De Kooij, Deelen, Eelde, Eindhoven, Maastricht, Twente en Vlissingen:

  • Ongewogen en gewogen graaddagen;
  • Koeldagen;
  • Gem. etmaal temperatuur;
  • Gem. relatieve vochtigheid.

Warmtepomp scan

Bent u benieuwd waar bij u kansen liggen voor restwarmtebenutting? Met een warmtepompscan krijgt u de meest rendabele mogelijkheden voorgerekend.

Houtketelmodel

Wilt u weten of een houtketel voor u interessant kan zijn? Bekijk dan ons houtketelmodel.

Warmtenetmodel

Wilt u inzicht in de haalbaarheid van een warmteleiding en eventueel CO2-leiding naar uw buurman? Bekijk dan ons warmtenetmodel.

sjabloon-energie-auditverslag-eed

Openbare rapporten en artikelen

– Rapport Rapport inventarisatie reststromen W-Brabant
– Rapport Rapport Valorisatie reststromen in het Sloegebied
– Rapport Rapport Restwarmtebenutting middels mobiele warmte 
– Artikel Suiker Unie bespaart energie met thermische damrecompressie, Utilities, mei 2020
– Artikel ‘Groene’ suiker dankzij thermische damprecompressie, Utilities, oktober 2019
Artikel Stoomrecompressor  DOW Terneuzen boekt nu al goede resultaten, VNCI, Chemie Magazine, februari 2020
– Artikel Stoomrecompressie installatie bij Dow-Terneuzen BWK, september 2018 www.eBWK.de
– Artikel Stoomrecompressie energetisch en economisch interessant met MDR, NPT, mei 2015
– Artikel Meer inzet op restwarmte, Milieu Magazine, september 2015
– Artikel Koester onze gascentrales, De Ingenieur, oktober 2015
– Artikel Steaming ahead with MVR, COSPP, november 2015
– Artikel Energie-audit bij grotere ondernemingen, EnergieGids.nl, februari 2016
– Artikel Investeren in varende warmte,Tijdschrift Milieu, februari 2016
– Artikel Restwarmte op zoek naar de kortste klap, Fluids Processing Benelux, april 2016
– Artikel ‘Power to products’ betrekt industrie bij energietransitie, VV+, december 2016
– Artikel Energie besparen door gebruik KPI’s werkt, PT Industrieel Management, editie 5-6 2017
– Artikel Mest als afval, NRC handelsblad 28-11-2017
– Artikel Tuinbouw wil energiestroom aanpassen Nieuwe Oogst, Jaargang 13, Nr. 12 25-03-2017
– Artikel Ondiepe geothermie biedt teler kansen Groenten en Fruit, 2017
– Artikel Ensoc – tijd rijp voor restwarmte Ensoc, 2018
– Artikel Ensoc – Industriële elektrificatie is puzzelwerk (1) Ensoc, 2019
– Artikel Ensoc – Industriële elektrificatie is puzzelwerk (2) Ensoc, 2019
– Artikel PTIM Magazine – Slimme oplossingen voor energiebesparing PTIM, mei-juni 2019
– Eindrapport Power to Products
– Whitepaper Energiebesparing door Thermische damprecompressie bij Cosun Beet Company
– Whitepaper Whitepaper Mechanische damprecompressie voor de industrie
– Whitepaper Varende warmte
– Whitepaper Naar een hoog aandeel van duurzame energie 
– Whitepaper Rentabiliteit hoogtemperatuur warmtepompen
– Whitepaper EED Energie Audit
– Brochure Energie voor het AMC
– Eindrapport Electrification in the Dutch process industry
– Rapport Toekomstivisie WKK – BlueTerra juli 2018
– Flyer Carbon Compliancy programma
– Flyer Cogas – 2018 – Realisatie open warmtenet

BlueTerra Innovatie Webinar 2021

Interview 1 met Rene Waggeveld HT MVR

Interview 2 met Jan Grift Cascade warmtepomp met MVR

Interview 3 met Jan de Rijke Hybride thermal oil heater

Interview 4 met Jan Grift Warmtepomp geïntegreerde droger

Interview 5 met Egbert Klop Thermische afgasreiniging vervangen door mistfilters

PPT BlueTerra Innovatie webinar 1 juni 2021

Quiz vragen innovatiewebinar

Presentaties Glastuinbouwdag 2019

BlueTerra – Vooruitzichten biomassa
EBN – Opschaling aardwarmte
WUR – Warmteterugwinning en fossielvrij
Glastuinbouw Nederland – visie Klimaatakkoord
HRSolar Projects – Duurzaam verwarmen in de glastuinbouw
Programma Glastuinbouwdag 2019
Provincie Zuid-Holland – Ontwikkelingen warmtenetten ZH
WUR – Planten en LED
Frames – CO2 capture from biomass combustion

Presentaties themamiddag Vakbeurs Energie 2018

Presentatie Danielle van Woerden – Teijn Aramid
Presentatie Martin van Dord – NRK
Presentatie BlueTerra en Corbion

Presentaties Glastuinbouwdag 2018

Ecovat – Waardecreatie door warmteopslag
Fugro – Ondiepe verhoogde temperatuur warmteopslag
IF technology – Een-gats geothermische systemen
NBKL – Biomassa het duurzame alternatief
OCAP – ontwikkelingen van de CO2 rotonde
Platform Geothermie – Geothermie in Nederland
Radboud Vorage – Geothermie Koekoekspolder
TNO – Air capture for Greenhouses

Presentaties overig

Presentaties studiegroep 19 december
Presentaties glastuinbouwdag 2017
Presentaties Glastuinbouwdag 2016
Presentaties studiegroep 2016