Profiel

Wij zijn BlueTerra Energy Experts. Wij ondersteunen grootzakelijke energiegebruikers bij het waarmaken van hun duurzame ambities. We kennen de industrie, de glastuinbouw en de grootschalige utiliteit als geen ander. Daar ligt onze kracht, onze kennis, onze ervaring. Al 30 jaar. We zorgen in die segmenten voor substantiële energiebesparing, CO2-reductie en efficiencyslagen. Zo dragen we bij aan een betere wereld én aan levensvatbare bedrijven.

 

Er ligt heel wat op het bordje van grote energiegebruikers. Energie wordt duurder en om de klimaatdoelstellingen te halen, moet de CO2-uitstoot fors omlaag. Op dezelfde voet doorgaan is geen optie. Door te verduurzamen, worden producten, productieketens en productieprocessen toekomstbestendig. En behouden bedrijven hun bestaansrecht. BlueTerra Energy Experts helpt daarbij. Onder het motto Empowering Sustainability zijn we uw sparring partner in verduurzaming.

 

De volgende stap in verduurzaming

Blue Terra helpt organisaties daadwerkelijk de volgende stap in verduurzaming te zetten. We dragen niet alleen de technische oplossingsrichting aan. We zorgen ook voor slimmer management van de energievraag, optimale benutting van de energiemarkt en flexibele inzet van de installaties om betere marges te realiseren. Onze inzet heeft resultaat. Zo brachten we bij chemische bedrijven de CO2-uitstoot tot wel 70% terug. Bijvoorbeeld door hergebruik van restwarmte, in combinatie met warmtepompen, mechanische damprecompressie en een goede pinch analyse voor het minimaliseren van het energieverbruik van chemische processen.

 

Betrouwbare, gegronde adviezen

Onze vakkennis is diepgeworteld. We weten alles van energiesystemen en -markten, van emissies, energie-efficiency en duurzaamheid. Theoretisch én praktisch. We weten ook hoe uw productieprocessen werken, met welke maatschappelijke ontwikkelingen u te maken heeft en hoe de wereld er over 20 jaar uitziet. Door onze vergaande kennis van de techniek, de markt, wet- en regelgeving samen te brengen, komen we tot betrouwbare, gegronde adviezen. Die werken we uit in innovatieve concepten, beleidsplannen en strategieën.

 

Integrale bril

Natuurlijk halen we onze neus niet op voor een ad hoc advies. Maar het liefst kijken we naar totaalplaatjes, door een integrale bril. Een roadmap naar aardgasvrij bijvoorbeeld, een klimaatneutraal-plan, de overschakeling op waterstof of een circulaire strategie. Aan tafel bij en met de klant zoeken we naar kansen voor verduurzaming. Samen stippelen we de routes uit. We nemen de eerste stap pas als we hebben aangetoond dat het einddoel haalbaar is. Financieel, juridisch, technisch en procesmatig. Met onze intelligente rekenmodellen werken we geoptimaliseerde oplossingen uit. Van de quick scan, de haalbaarheidsstudie, het vergunningen- en subsidietraject tot aan de implementatie van onze oplossingen en het monitoren van de prestaties; we zijn erbij in elke fase. Totdat alles werkt en de resultaten zichtbaar zijn. Onze oplossingen zijn slim, innovatief, betrouwbaar en creatief. We leveren maatwerk, geven een uniek antwoord op elke unieke vraag. Of het nu om een integraal plan voor volledige elektrificatie gaat, waterstof als duurzame energievoorziening, geothermie of restwarmtebenutting.

 

Betrokken en bevlogen, flexibel en scherpzinnig

Dit alles doen we met een team van ruim twintig collega’s. Betrokken en bevlogen. Flexibel en scherpzinnig. We weten ons te verplaatsen in uw randvoorwaarden en doelstellingen. En kunnen zowel innovatieve als bewezen oplossingen slim inpassen in uw bedrijfsvoering. Dat doen we op tijd en binnen budget.


Kennispionier

BlueTerra Energy Experts is kennispionier. We houden die kennis niet voor onszelf; we delen die. We brengen nieuwsbrieven uit, geven lezingen, publiceren in vakbladen en organiseren webinars en trainingen. Als we zien dat richtlijnen of regels klanten belemmeren om te verduurzamen, geven we de makers suggesties voor verbetering. We praten mee in technische commissies, leveren input voor de SDE+ subsidieregeling en voor werkmethodieken als de Energie Prestatie Keur (EPK) en ISO 50001. Ook dat is Empowering Sustainability!