Energieadvies

 

BlueTerra kan bouwen op een brede ervaring in het uitvoeren van energiebesparingsonderzoeken  Naast haalbaarheidsstudies verzorgen wij ook EED-audits en energiebesparingsonderzoeken en hebben wij een toetsende rol in  aanbestedingen en arbitrage.

Energiebesparing staat garant voor lagere lasten én het maakt uw organisatie minder kwetsbaar voor hoge energieprijzen. Naar behoefte kunnen wij ondersteuning bieden op alle niveaus: van technische troubleshooting tot management advies en beleidsondersteuning. Met de komst van de EED-auditplicht en de informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer neemt het belang van energiebesparing alleen maar toe. En last but not least: energiebesparing is en blijft de basis voor het toepassen van duurzame energiebronnen. Eerst zuinig, dan duurzaam!

Onze ervaring reikt van energiebedrijven en industrie tot ziekenhuizen en woningbouw.