grafiek

 

Openbare rapporten en artikelen

– Rapport Power to Products
– Rapport Rapport inventarisatie reststromen W-Brabant
– Rapport Rapport Valorisatie reststromen in het Sloegebied
– Rapport Rapport Restwarmtebenutting middels mobiele warmte 
– Rapport Electrification in the Dutch process industry
– Rapport Toekomstivisie WKK – BlueTerra juli 2018
– Artikel Economical design approach for an industrial steam heat pump, NPT magazine, november 2023
– Artikel Bedrijfsprofiel: ‘duurzaamheid tot werkelijkheid’, Europoort kringen, februari 2022
– Artikel Suiker Unie bespaart energie met thermische damprecompressie, Utilities, mei 2020
– Artikel Stoomrecompressor  DOW Terneuzen boekt nu al goede resultaten, VNCI, Chemie Magazine, februari 2020
– Artikel Stoomrecompressie installatie bij Dow-Terneuzen BWK, september 2018 www.eBWK.de
– Artikel Stoomrecompressie energetisch en economisch interessant met MDR, NPT, mei 2015
– Artikel Meer inzet op restwarmte, Milieu Magazine, september 2015
– Artikel Koester onze gascentrales, De Ingenieur, oktober 2015
– Artikel Steaming ahead with MVR, COSPP, november 2015
– Artikel Energie-audit bij grotere ondernemingen, EnergieGids.nl, februari 2016
– Artikel Investeren in varende warmte,Tijdschrift Milieu, februari 2016
– Artikel Restwarmte op zoek naar de kortste klap, Fluids Processing Benelux, april 2016
– Artikel ‘Power to products’ betrekt industrie bij energietransitie, VV+, december 2016
– Artikel Energie besparen door gebruik KPI’s werkt, PT Industrieel Management, editie 5-6 2017
– Artikel Mest als afval, NRC handelsblad 28-11-2017
– Artikel Tuinbouw wil energiestroom aanpassen Nieuwe Oogst, Jaargang 13, Nr. 12 25-03-2017
– Artikel Ondiepe geothermie biedt teler kansen Groenten en Fruit, 2017
– Artikel Ensoc – tijd rijp voor restwarmte Ensoc, 2018
– Artikel Ensoc – Industriële elektrificatie is puzzelwerk (1) Ensoc, 2019
– Artikel Ensoc – Industriële elektrificatie is puzzelwerk (2) Ensoc, 2019
– Artikel PTIM Magazine – Slimme oplossingen voor energiebesparing PTIM, mei-juni 2019
– Whitepaper Energiebesparing door Thermische damprecompressie bij Cosun Beet Company
– Whitepaper Whitepaper Mechanische damprecompressie voor de industrie
– Whitepaper Varende warmte
– Whitepaper Naar een hoog aandeel van duurzame energie 
– Whitepaper Rentabiliteit hoogtemperatuur warmtepompen
– Whitepaper EED Energie Audit
– Brochure Energie voor het AMC
– Flyer Carbon Compliancy programma
– Flyer Cogas – 2018 – Realisatie open warmtenet