Wet- en regelgeving

 

Onze adviseurs hebben veel ervaring met MEE- en MJA-trajecten, emissierichtlijnen, subsidierecht, en het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer. Daarnaast hebben wij een netwerk van experts en juristen met wie wij samenwerken.

BlueTerra heeft bijvoorbeeld samen met het Dienstencentrum voor de grafische bedrijven gezamenlijk een Energie Prestatie Keuring (EPK) ontwikkeld, waarmee grafische bedrijven op een eenvoudige manier kunnen werken aan energiebesparing en ook ruimschoots voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Voorbeelden van onze expertise:

  • Ontwikkeling erkende maatregellijsten rubber- en kunststofindustrie
  • Advisering bevoegd gezag over NOx emissies uit gasmotoren
  • Advisering tuinders over eisen vanuit de SDE+ subsidie
  • Advisering vakantiepark over GFT-vergisting