Arjen de Jong

‘Iets doen wat er toe doet.’ Als managing director staat Arjen aan de basis van duurzame energieconcepten voor de grootzakelijke markt, waterschappen en zakelijke kleinverbruikers. Van acquisitie tot het motiveren van het team: Arjen wordt vooral enthousiast van energietransitievraagstukken waar je even op moet kauwen om tot de beste oplossingen te komen. Zo is hij kartrekker van het demonstratieproject in Groningen waarin hij met partners de haalbaarheid test van waterstof- en brandstofceltechnologie. Een integrale aanpak staat voor hem centraal. Alle aspecten die een rol spelen bij energieprojecten – beleid, wetgeving, financiën en maatschappelijke facetten – neemt hij mee om te komen tot een overtuigend concept. Hierbij overziet Arjen de diverse energieketens, en weet hij complexe materie om te zetten in begrijpelijke keuzes voor alle stakeholders. Het toegankelijk maken van complexe kennis komt ook terug in zijn vrije tijd. Als vrijwilliger bij de lokale energiecoöperatie helpt hij wijkgenoten op weg die de technische kant niet kennen. De ‘maar hoe dan’-uitspraak wordt zo omgezet naar een realistisch plan met gedreven betrokkenen. Zijn wens voor de toekomst: bijdragen aan 100% duurzame energievoorzieningen.

Neem contact op met Arjen