Basistraining beoordelen EED-Energieaudit

 

Sinds 2015 zijn honderden organisaties verplicht om vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren. Het bevoegd gezag (RVO) moet de energieaudit toetsen op kwaliteit en kwantiteit. Beoordeling van de energieaudit vraagt om specifieke kennis en kunde van de medewerkers van bevoegd gezag.


Toetsing

Het opstellen van een vierjaarlijkse energieaudit is een verplichting vanuit de Europese Energy Efficiency Directive (EED). De energieaudit en de bijbehorende rapportage moeten voldoen aan de eisen die in de ‘Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie’ zijn benoemd. Het verantwoordelijke bevoegd gezag toetst de energieaudit op kwaliteit, waaronder volledigheid, breedte en diepgang. De volledigheid blijkt onder andere uit het terugkomen van alle gevraagde gegevens. De breedte blijkt uit het terugkomen van alle energiedragers in zowel de balansen als de maatregelen. De diepgang blijkt uit het detailniveau van de balansen en het gebruik van bronnen zoals de erkende maatregellijsten. Verder dienen de gegevens gebaseerd te zijn op actuele, traceerbare, operationele gegevens over het energiegebruik en belastingprofielen van elektriciteit. Energieregistratie- en Bewaking Systeem (EBS) is een onderdeel van een energiemanagementsysteem en onderdeel van de training.


Praktische training

Om de handhavende en toetsende taak adequaat in te vullen, is kennis nodig op drie punten:
 • beoordelen welke organisaties moeten voldoen aan de verplichtingen vanuit de EED;
 • het toetsen van de uitgevoerde audits en ingediende rapportages op kwaliteit;
 • wet- en regelgeving rondom de EED.

In de training ‘Basistraining beoordelen EED-energieaudit’ staan deze thema’s centraal.

Deze praktische training richt zich op medewerkers van bevoegd gezag met beperkte ervaring op het gebied van energiebesparing en beoordeling van energieaudits. De training heeft de vorm van een workshop. Hierbij wordt gebruikgemaakt van presentatiemateriaal en hand-outs. Naast een theoretische toelichting gaan de deelnemers vooral aan de slag met praktijkvoorbeelden.

Leerdoel/eindresultaat

U bent in staat om zelfstandig een EED-energieaudit te beoordelen en weet waar u eventueel informatie kunt vinden voor het beoordelen van de EED-energieaudit.

Inhoud training

 

Dag 1 (hele dag)

 • Blok 1: Introductie: EED en consequenties
 • Blok 2: Plaats van energieaudits in relatie tot wet- en regelgeving en convenanten
 • Blok 3: Inhoud van een energieaudit c.q. energieonderzoek en bijbehorende rapportage
 • Blok 4: Praktische oefening: beoordelen opzet energieaudit
 • Blok 5: Herkennen specifieke aandachtspunten:
  • specifieke kenmerken van het bedrijf/gebouw (branche);
  • energiegebruik (kengetallen, KPI’s, energiebalans);
  • geselecteerde maatregelen;
  • Energieregistratie- en Bewaking Systeem (EBS);
  • ambitieniveau en planning.
 • Blok 6: Praktische oefening: beoordeling energieaudit
 • Introductie huiswerkopgave

 

Dag 2 (middag)

 • Bespreken huiswerkopgave
 • Blok 5: Herkennen specifieke aandachtspunten (vervolg)
 • Blok 6: Alternatieven voor periodieke energieaudit
 • Blok 7: Praktische oefening: praktijkcase advies kernteam
 • Blok 8: Praktische oefening: beoordelen energieaudit
 • Blok 9: Follow-up ingediende rapportage
 • Afronding training: evaluatie

Voor wie: medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten of provincies die energieaudits toetsen

Docent: adviseur die werkzaam is in de praktijk van energieaudits (Michiel Steerneman, Jos Lenselink); de training wordt in samenwerking met DWA uitgevoerd. DWA en BlueTerra Energy Experts vallen onder dezelfde holding.

Duur: 1,5 dag

Data: Basistraining beoordelen EED-Energieaudit

Locatie: BlueTerra Energy Experts, Veenendaal

Kosten: € 745,- (exclusief btw)

Maximum aantal deelnemers: 10

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier, wij sturen u dan zo snel mogelijk een bevestiging.

Meer informatie: Jos Lenselink, T 06 – 232 368 56, E jos.lenselink@blueterra.test.hkbo.nl