De studiegroep bio-energie (door en voor glastuinders) kwam op 18 september 2019 bij elkaar op de teeltlocatie van Kwekerij Moerman in Maasbree. De PAS was, uiteraard, een van de besproken onderwerpen. Het advies aan de aanwezige ondernemers is: als je kan wachten op de nieuwe regelgeving, wacht dan.

De aanwezigen werden bijgepraat over de PAS stikstofdepositie. Zoals bekend zorgt het wegvallen van de PAS voor onduidelijkheid en problemen. Naar verwachting komt de commissie Remkes eind september met een eerste voorstel. Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland voeren lobby om snel tot een oplossingsrichting te komen. De inzet is weer een drempelwaarde van 1 mol. Er is veel discussie over wat het referentiejaar zou moeten worden. 2014 lijkt het best, al kan dit voor enkele individuele ondernemers slecht uitpakken. De studiegroep is van mening dat moet worden gezorgd dat koplopers die al voor 2014 aan verduurzaming zijn begonnen niet de dupe worden.

Onderbouwen
Het advies aan de ondernemers is: als je kan wachten op de nieuwe regelgeving, wacht dan. Reken je situatie door met de nieuwe Aerius-tool en onderbouw waarom de uitstoot niet stijgt vergeleken met een referentiescenario. Neem contact op met de gemeente en probeer een voorlopige bouwvergunning (onder voorwaarde van PAS) te krijgen. Dan heb je als ondernemer in ieder geval iets op papier.

Actualiteiten
Daarnaast passeerden diverse actuele onderwerpen de revue. De SDE+ gaat nog eenmaal open dit jaar, van 29 oktober tot 4 november. Voor volgend jaar lijken de tarieven gelijk te blijven, maar de subsidiepot wordt kleiner en bovendien moet vermoedelijk met zonnepanelen worden geconcurreerd.
De houtprijs is nog steeds stabiel. De schorskever heeft in Duitsland miljoenen sparren gedood, waardoor het aanbod van biomassa tijdelijk toeneemt.

Houtas
Houtas blijft een lastige reststroom. De samenstelling wisselt sterk per houtsoort en per type installatie en er is verschil tussen bodemas en vliegas. Het gaat per tuinder om relatief kleine hoeveelheden. Toepassing als meststof is voorlopig praktisch en juridisch niet mogelijk. De enige verwerkingsroute op dit moment lijkt immobilisatie.
Een aantal bedrijven, waaronder GBN, houdt zich hiermee bezig. Dit bedrijf kan per project duizenden tonnen houtas verwerken. Opslag en transport blijft dus een uitdaging. Storten is duur en wordt steeds moeilijker gemaakt. Vanuit Kas als Energiebron wordt dit verder geïnventariseerd.
Aansluitend op het programma werd een bezoek gebracht aan de Vyncke houtketel met ORC van tomatenteler Wouter Moerman.