Bob Fennis

Consultant

Het verduurzamen van onze samenleving vergt op alle vlakken grote inzet. De kansen voor verduurzaming in de industrie zijn enorm en daarom zoekt Bob samen met zijn opdrachtgevers naar de meest praktische en haalbare opties. Zijn werkervaring in de olie- en gasindustrie komt hierbij goed van pas, Bob weet wat wel en niet werkt in de praktijk. De werkzaamheden van Bob zijn net als zijn kennis breed: van het ontwerpen en inbedrijfstellen van energiesystemen tot het managen van projecten en het onderhouden van (internationale) klantcontacten. Bob ondersteunt zijn opdrachtgevers bij vraagstukken rondom restwarmtebenutting, procesoptimalisaties, besparingsmaatregelen en duurzame energieopwekking. Hierbij is de milieubelasting ofwel CO2 footprint steeds belangrijker. Het helder weergeven van de significante informatie staat centraal in de rapportage en presentaties. Zijn de inventarisaties en studies positief, dan werkt hij de opties verder uit tot een technisch ontwerp.

Neem contact op met Bob