David Verster

Consultant

 

Met een voorliefde voor techniek van jongs af aan, was een technische studie voor David niet meer dan logisch. Na het afronden van HBO Werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool en de master Energy & Environmental Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen voerde David zijn afstudeeronderzoek uit bij BlueTerra. Dit beviel zo goed aan beide kanten, dat hij na zijn studie ons team blijvend kwam versterken. Efficiencyverbetering in de keten, daarmee is Davids expertise in één zin samen te vatten. Of het nu gaat om een duurzaam systeemontwerp voor een all-electric bedrijventerrein, het benutten van waterstof voor een kerncentrale, het implementeren van duurzame energietechnieken, restwarmtebenutting voor een RWZI of thermische optimalisatie van processen: hij zet zich voor onze opdrachtgevers in voor verduurzaming van processen, energie- en CO2-reductie. David houdt van het afwegen en combineren van systemen net zo lang totdat het klopt en het meest duurzame, efficiënte en effectieve scenario is gevonden. Blindstaren op één optie is volgens David geen optie, samen met de opdrachtgever en andere inhoudsexperts zoekt hij naar oplossingen. David: “Daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de energietransitie door te werken aan concrete casussen met relevantie, dát geeft mij energie.”

 

Neem contact op met David Verster: