Dion de Bree

consultant

Tijdens de minor Procestechnologie en Energietransitie wist Dion het zeker: zijn toekomst ligt in het ‘vergroenen’ van de industrie. En dat brengt hij nu na het afronden van zijn studie Chemische technologie aan de Hogeschool Rotterdam direct in de praktijk voor BlueTerra. Naast de juiste papieren, brengt Dion ook meteen zijn praktijkervaring vanuit zijn stages mee. Zo verdiepte hij zich voor een ingenieursbureau in de mogelijkheden van het ontwerpen van warmtenetten. De rekentool die hierbij nodig is, maakte hij direct gereed, zodat het bureau ermee aan de slag kon. Ook toetste hij tijdens een stageperiode bij een raffinaderij verschillende aardgasvrije technieken op technische en economische toepasbaarheid (waaronder CCS, warmtepompen en waterstof). Dat brengt ons meteen op wat Dion kenmerkt: kennis van de theorie direct vertalen naar meerwaarde in de praktijk. Praktisch, vanuit een sterke onderbouwing.

De focus van Dion binnen BlueTerra ligt op de verduurzaming van installaties in de industrie, zoals het uitwerken van energieconcepten (technisch en financieel). Met rapportages geeft hij onder andere inzicht in de prestaties van nieuwe technieken als mechanische damprecompressie, waarna de opdrachtgever slim kan opschalen en andere industrieën ervan kunnen leren (publicaties rondom DEI-subsidie). Daarnaast geeft hij installatieadvies om te (blijven) voldoen aan emissiegrenswaarden en voert hij EED Energie Audits uit, voornamelijk voor voedselproducenten en de chemische industrie. Zelfs de meest complexe technische berekeningen brengen Dion niet van zijn stuk. Nuchter en geduldig legt hij uit hoe het in elkaar steekt en zijn output is nauwkeurig en daarmee betrouwbaar om vervolgbesluiten op te baseren. Zijn drive is duidelijk: “Als je een miljoen wil verdienen, is die eerste euro het begin. Zo zie ik de verduurzamingsopgave net zo. Kleine stapjes en met het eindpunt in het vizier.”

 

Neem contact op met Dion de Bree: