Heat pump scan

 

Beschrijving  

Bent u benieuwd waar bij u kansen liggen voor restwarmtebenutting? Met een warmtepompscan krijgt u de meest rendabele mogelijkheden voorgerekend. Op basis van uw inventarisatie van restwarmtestromen en warmtebehoeftes kunnen wij in een bedrijfsbezoek van een dag de gegevens verifiëren en de mogelijkheden voor u doorrekenen. U heeft dan inzicht in het besparingspotentieel op restwarmtegebied en kunt verder aan de slag met concrete projecten.

 

Activiteiten

De uitvoering van een One day heat pump scan bestaat uit:

  • Toezending van inventarisatieformulier (spreadsheet) waarop u gegevens van de warmtestromen waaronder de interne coördinaten invult.
  • Bezoek aan uw bedrijf waarin wij:

→ Het inventarisatieformulier met u doorspreken en waar nodig aanvullen

→ De gegevens door een programma halen om de kosten en baten van   restwarmtebenutting middels warmtewisselaars, warmtepompen en mechanische damprecompressie te berekenen

→ Op basis van de resultaten samen met u selecteren welke cases het meest interessant zijn

→ Een uitdraai achterlaten van de algemene rapportage en de kosten/batenanalyse van de individuele cases.

  • Desgewenst de verdere begeleiding van de uitvoering.

 

Waarom BlueTerra?

BlueTerra heeft een uitgebreide track-record op het gebied van energie gerelateerde studies met een grote variëteit aan warmte en koudeopwekkers. De softwaretool “one day heat pump scan” is ontwikkeld in de marge van een multicliënt project in opdracht van RVO. De tool is inmiddels bij 35 bedrijven toegepast in een brede variëteit van sectoren. De kostenkentallen zijn geverifieerd aan de hand van concrete offertes.