Steeds meer ondernemingen overwegen om over te gaan op het ISO 50001-systeem. BlueTerra Energy Experts heeft afgelopen jaren diverse bedrijven begeleid bij de implementatie van ISO 50001 en heeft derhalve veel praktijkervaring. Beschikt u al over de basiskennis van ISO 50001 en overweegt u over te gaan tot implementatie, dan kan deze training u inzicht geven in de methode, de middelen en de technieken waarmee u komt tot een succesvolle implementatie van ISO 50001.
Effectief energiemanagement is niet alleen goed voor een onderneming, het wordt ook steeds meer een eis. ISO 50001 is een uitstekende manier om aan een structurele energiebesparing te werken. Daarnaast is een ISO 50001 systeem ook in het kader van de Wet milieubeheer/Omgevingswet een borging voor kwaliteit. En is certificering volgens ISO 50001 een vrijwaring voor de Energy Efficiency Directive (EED).

 

Leerdoel/eindresultaat

Na de training bent u in staat om de implementatie van ISO 50001 aan te sturen. U kent de onderdelen van het implementatietraject, weet waar informatie is te vinden en weet welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn om te komen tot succesvolle implementatie van ISO 50001.

Inhoud training

  • Blok 1: Introductie: Energiemanagementsystemen
  • Blok 2: Toepasbaarheid ISO-systemen voor bedrijven
  • Blok 3: Het implementatietraject ISO 50001 (stappenplan tot en met certificering)
  • Blok 4: Praktijkervaringen: belangrijke knelpunten en leermomenten: o.a. benodigde inspanningen
  • Blok 5: Mogelijke ondersteuningsvormen
  • Blok 6: Afronding en evaluatie

 

Meer informatie en aanmelden

De training is geschikt voor iedereen die overweegt ISO 50001 te implementeren. De trainers Jos Lenselink en Pim van Dijk hebben ervaring met de implementatie van ISO 50001 in de praktijk. Zodra wij voldoende deelnemers hebben (maximaal 10), plannen we een datum waarop iedereen kan. Houd rekening met een volle dag, van 9.00-16.00u. De training vindt plaats op het kantoor van BlueTerra in Veenendaal. De kosten zijn € 595,- per persoon (exclusief btw). In company trainingen zijn ook mogelijk, neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

Schrijf u in via het inschrijfformulier, wij sturen u dan zo snel mogelijk een bevestiging. In company trainingen zijn ook mogelijk. Neem hiervoor contact op met onderstaande persoon.

Meer informatie: Jos Lenselink, T 06 – 232 368 56, E jos.lenselink@blueterra.nl