Michiel Steerneman

Managing Consultant

Michiel ziet zichzelf als intermediair tussen organisatiebeleid en technische uitvoering. Als managing consultant zoekt hij proactief naar samenwerkingen om de industrie en grootzakelijke markt te verduurzamen. Zo is Michiel bestuurslid bij FedEC, waar hij zich onder andere inzet voor onafhankelijke en kwalitatief goede dienstverlening in de energiebranche en ontwikkelt hij milieubeleidsvisies in samenwerking met brancheorganisaties en regio’s. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met zijn opdrachtgever is voor Michiel cruciaal. Of het nu gaat om het ontwikkelen van de energievisie of het verduurzamen van processen in de energietransitie, als procesman zet Michiel in op het bij elkaar brengen van kennis en verantwoordelijkheden in het team. Michiel is naast projectleider gespecialiseerd in MVO, CO2-prestatieladder, ketenanalyses en de Energie Prestatie Keuring (EPK). Binnen BlueTerra heeft hij een unieke werkwijze ontwikkeld waarmee ondernemers snel inzicht krijgen in energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd. Michiel wordt regelmatig gevraagd als spreker tijdens symposia, workshops en congressen over duurzame energie en de energietransitie.

Neem contact op met Michiel