Forbo Flooring Coevorden staat als fabrikant van vloerbedekkingen voor de uitdaging om haar aardgasverbruik te reduceren en hierbij tegelijkertijd te voldoen aan de vastgelegde emissie eisen. Uit een tweejarig onderzoek onder leiding van BlueTerra blijkt een innovatieve filtertechnologie te zorgen voor forse aardgasreductie én lagere emissies.

Forbo Flooring in Coevorden produceert en ontwikkelt veerkrachtige vloerbedekking voor toepassing in de consumenten- en projectmatige omgevingen. Hiervoor beschikt Forbo in Coevorden over drie productielijnen, waarop de vinyl vloerbedekking als het ware ‘gebakken’ wordt op het dragermateriaal. In dit proces komen vluchtige organische stoffen vrij. Tot op heden werden deze stoffen verwijderd door naverbranding. Zeer effectief, maar energetisch gezien niet efficiënt.

In nauwe samenwerking met Forbo en adviesbureau Tauw heeft de mogelijkheid onderzocht om de rookgassen op een efficiëntere manier te reinigen. Aan de hand van deskundige emissiemetingen en met behulp van een pilot project is een innovatieve mistfiltertechnologie geselecteerd waarmee de emissies tot ruim onder de emissiegrenswaarden van het Activiteitenbesluit worden teruggebracht.

Gelijktijdig wordt het aardgasverbruik en daarmee ook de CO2-emissie met 10 tot 15% gereduceerd. Forbo heeft deze technologie in de zomer van 2021 voor productielijn 3 toegepast. In de zomer van 2022 volgt lijn 2, en in 2023 zal als laatste lijn 1 worden omgebouwd. Een prachtig resultaat dat door vasthoudendheid en grondig onderzoek is bereikt. Het onderzoek is ondersteund vanuit een pilot bij drie bedrijven, waaronder Forbo. Deze pilot is gefinancierd door de provincie Drenthe.