René Waggeveld

René Waggeveld

Senior Consultant

Als technisch specialist in hart en nieren realiseert René energiebesparingen voor industriële opdrachtgevers, met name in de (petro)chemische sector. Van de eerste quickscan en haalbaarheidsstudies tot de aanbestedingsfase en realisatie: René zoekt naar de juiste balans tussen risico’s, efficiency en kosten. Met zijn nuchtere en geduldige instelling vertaalt hij op een heldere manier zijn technische kennis naar begrijpelijke informatie. In de samenwerking met engineers, technische dienst en leveranciers kijkt hij kritisch of de vooraf bedachte oplossing voldoende bijdraagt aan energiebesparing. Zowel het efficiënter inzetten van bestaande technieken, het op een nieuwe manier toepassen van bewezen technologie, als het toepassen van nieuwe technieken. Monitoring speelt een steeds grotere rol in Renés werkzaamheden;  op basis van deze resultaten kan hij processen verder optimaliseren en valideren. Met name onderwerpen als het opwaarderen en efficiënt inzetten van restwarmte, opwekking en terugwinning van stoom en andere utilities zijn bij René in goede handen. Ook kleine verbeteringen in het proces kunnen leiden tot enorme kostenbesparingen en hebben veel impact op het totale bedrijfsresultaat. Juist daar draagt René graag aan bij met zijn expertise.

Neem contact op met René