Richard Boter

Consultant

Vanuit zijn studieachtergrond in Environmental Sciences ligt Richards kennis en interesse met name in de duurzame technologische ontwikkelingen en het meenemen van opdrachtgevers in dit proces. Van energieprestatieadviezen waarin hij vanuit techniek verbetervoorstellen doet voor energiereductie en -opwekking, tot het doorrekenen van financiële scenario’s waarmee organisaties de juiste beslissingen kunnen nemen. Richard is sterk in het afstemmen en verbinden van mensen binnen projecten, zodat alle informatie boven tafel komt. Hij brengt stakeholders samen en maakt hen bewust van de voor- en nadelen van keuzes. Bijvoorbeeld bij de duurzame (her)ontwikkeling van gebieden, waar hij onderzoekt hoe gebieden energie kunnen besparen en slim ingezet kunnen worden voor het opwekken van duurzame energie (biomassa, windenergie, zonne-energie). Daarnaast ondersteunt hij bedrijven in compliance voor de informatieplicht en voldoen aan de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).