Robin Teeken

Consultant

Al tijdens zijn studie Energy Science aan de Universiteit Utrecht lag Robins interesse in het analyseren, bouwen en uitwerken van energiemodellen. Robin zet deze tools nu in voor het realiseren van energiereductie, het zoeken naar innovatieve financiële rendabele duurzame oplossingen en het optimaliseren van de energiehuishouding. Robin gebruikt daarnaast methodes van life cycle assessments om een holistisch resultaat te creëren omtrent duurzaamheid en circulariteit. Organisaties begeleiden in de regelgeving rondom de Informatieplicht ligt bij Robin in goede handen. Daarbij heeft hij oog voor het aanscherpen van beleid en menselijk gedrag. Hij werkt gestructureerd naar het vooraf gestelde doel toe en toetst tussentijds of wat hij en het team doen, nog het juiste is.
Robin is duidelijk in zijn missie: er ligt een hele grote opgave in de verduurzaming van Nederland. Technisch gezien is er veel mogelijk, maar het succes is nu te halen bij de uiteindelijke implementatie.