Stijn Schlatmann

BlueTerra als koploper in het verduurzamen van de Nederlandse samenleving. Als managing director maakt Stijn zich hard voor het realiseren van deze ambitie. Naast het in goede banen leiden van de bedrijfsvoering, zoals het coachen en opleiden van medewerkers en het borgen van een goede kennisopbouw, werkt Stijn volop mee in projecten. Met name in de glas- en tuinbouwsector, waar hij  invulling geeft aan het programma Kas als Energiebron en hiermee de sector begeleidt in de energietransitie. Daarnaast ondersteunt hij individuele tuinders en tuinbouwclusters bij het realiseren van duurzaamheidsambities en is hij gespecialiseerd in het efficiënt inzetten van warmtekrachtinstallaties. Stijn zet zichzelf in de stoel naast de ondernemer en komt zo vanuit het strategisch belang van de opdrachtgever tot het best passende advies. Hij volgt de energiemarkt en beleidsontwikkelingen op de voet, deelt zijn inzichten regelmatig op podia en gebruikt zijn kennis in het continu optimaliseren van door BlueTerra ontwikkelde tools, zoals het model van de elektriciteitsmarkt (EMF). Stijn is voorzitter van het Platform Gas Motoren, waar hij zich met andere marktpartijen inzet voor de belangen van gasmotor fabrikanten en gebruikers.

Neem contact op met Stijn