Thijs Hoek

Thijs Hoek

Consultant

Als gepassioneerd technoloog werkt Thijs aan het flexibiliseren en verduurzamen van de energievoorziening voor grootschalige energiegebruikers in de industrie en de glastuinbouwsector. Thijs schetst het gehele plaatje: welke energiebehoefte ligt er en welke opties zijn er om dit efficiënt in te vullen. Van het optimaliseren van bestaande installaties, schaalverkleining of capaciteitsuitbreiding tot het vervangen door duurzame alternatieven als geothermie en biomassa. Waarbij hij zowel de kennis van de techniek als subsidieregelingen in huis heeft, bijvoorbeeld voor biomassaketels en houtstook. Thijs merkt dat energietransitie pas werkt als het een volledige oplossing is. Hij maakt zich daarom hard voor realistische business cases en geeft inzicht in de verschillende scenario’s en stappen die organisaties nu al kunnen zetten. Generalisme is ook een specialisme: met een achtergrond in de energie- en procestechnologie, kijkt Thijs breder dan alleen de installatietechniek. Want de meest voor de hand liggende oplossing is niet altijd de best passende oplossing. Thijs vraagt door tot hij het proces en de uitdaging volledig begrijpt en zijn advies bijdraagt aan het energievraagstuk op de lange termijn.

Neem contact op met Thijs