SDE+ regeling versoberd

Exploitatiekosten biomassa nemen toe

Op 6 december was de studiegroep bio-energie te gast bij Kwekerij Baas. Er spelen belangrijke zaken die invloed hebben op de business case, van de verhoging van as-afvoerkosten tot de veranderingen in de gasprijs, warmteprijs, biomassabeschikbaarheid en subsidies. Duidelijk is dat de exploitatiekosten van biomassa toenemen. Na een nuttige en interactieve sessie volgde een rondleiding bij de houtvergasser-wkk en houtketel van Kwekerij Baas.

Actualiteiten in de sector
Het budget vanuit het voormalig Productschap Tuinbouw is inmiddels op, maar het programma Kas als Energiebron krijgt vervolg. Er is een verbindend verklaring aangevraagd, waarmee de sector als geheel zal meebetalen aan onderzoek. CO2-voorziening blijft een belangrijk punt, zowel in de lobby als voor onderzoeks- en demonstratieprojecten. Op dat gebied gebeurt veel: CO2 uit rookgassen van een houtketel (Sirjansland) en vanuit afvalverbrandingsinstallaties (ARN, HVC, AEB). Daarnaast volgt Kas als Energiebron actief de ontwikkelingen rondom CO2 uit de buitenlucht. Kostprijs en zuiverheid blijven aandachtspunten voor de verdere toepassing.
De kosten voor asafvoer gaan fors stijgen, mede door de stijging in de afvalstoffenheffing. Voor 2019 lijken de prijzen naar 70-80 euro per ton te stijgen. Brandstofkosten nemen ook toe vanwege toegenomen vraag.
Kwekerij Baas heeft een bijzondere opstelling gebouwd van een houtvergasser, een thermische olieketel en een ORC. De installatie wordt baseload ingezet en produceert warmte en elektriciteit. In combinatie met een houtketel wordt de kwekerij gasvrij verwarmd, maar is nog niet gasloos. Vanuit de verzekering is de gasaansluiting met ketel als back-up nog steeds verplicht.
Volgend jaar wordt het laatste jaar van de SDE+ subsidie. Basisbedragen worden binnenkort bekend gemaakt, en liggen naar verwachting lager als 2018. Terugverdientijden lijken weer boven de 5 jaar uit te komen. Veel vollasturen kunnen maken is cruciaal, alsmede goede biomassacontracten. Vanaf 2020 geldt de SDE++ regeling, waarbij naast duurzaam ook andere CO2-besparende technieken meedoen.

Comgoed – Beschikbaarheid biomassa kan lokaal
In 2016 ging nog de helft van de biomassa de grens over. Er is nog veel beschikbaar, maar de vraag groeit wel heel hard door (+50%). Het algemene beeld is dat biomassa meer lokaal benut gaat worden. Geografische spreiding is van belang: als er teveel biomassaketels bij elkaar staan, dan ontstaat er een lokaal te kort aan bruikbare biomassa. De beschikbaarheid van houtige biomassa varieert gedurende het jaar. Tip: als je de ruimte hebt, loont het om meer brandstof te bufferen. Bijvoorbeeld door hele boomstammen in te kopen voor de zomermaanden en deze zelf te chippen.

BTG/Technip – Pyrolyse kansrijk, mits gunstige subsidie
Pyrolyse-olie is een onbekende biobrandstof welke een alternatief kan vormen voor houtige biomassa. Het heeft een aantal grote voordelen voor de gebruiker ten opzichte van een houtketel. In plaats van een grote verbrandingsinstallatie met houtbunker, houttransport en rookgasreiniging is alleen een olieketel met buffertank en een kleine rookgasreiniging nodig. Pyrolyse-olie wordt gemaakt van zaagsel en in de toekomst mogelijk van gewasresten en bermgras. Het kan per tankwagen worden aangevoerd naar de gebruiker vanuit een fabriek in Nederland. BTG heeft al 1 fabriek van die omgerekend 15 MW olie produceert en levert aan FrieslandCampina. De SDE+ subsidie voor 2019 zal mogelijk gunstig kunnen uitpakken voor nieuwe projecten.

Presentaties:

201812 Presentatie BlueTerra

201812 Presentatie BTG

201812 Presentatie Comgoed Biomassa

201812 Presentatie Kwekerij Baas