Dit warmtenet model berekent de investeringskosten en het voordeel van restwarmte-uitkoppeling en externe CO2-levering. Variabelen zijn de afstand tot de bron, de warmteprijs in relatie tot de gasprijs en de mate waarin de warmteleverancier meebetaalt aan de infrastructuur.