Webinar: Impact van CO2-heffing voor uw bedrijf

 

De conceptregeling “CO2-heffing industrie” is onlangs gepresenteerd en wordt momenteel ter consultatie voorgelegd aan de stakeholders. Deze CO2-heffing gaat voor ETS ondernemingen grote financiële impact hebben richting 2030. Dit is het moment om u te verdiepen in de gevolgen van de regeling voor uw bedrijf. Om u hierbij te helpen organiseert BlueTerra Energy Experts dinsdag 19 mei 2020 het webinar ‘Impact van CO2-heffing voor uw bedrijf’ . In dit webinar zult u door deskundige adviseurs wegwijs gemaakt worden in de regeling. Dit seminar is interessant voor ieder industrieel ETS-bedrijf dat meer wil weten over de impact van de CO2-heffing op zijn organisatie en hoe het hiermee om dient te gaan.

C02-heffing: impact op uw bedrijfsvoering en investeringen

Met de CO2 regeling industrie moet een CO2-reductie van 14,3 Mton worden afgedwongen. De progressieve belasting van vermijdbare CO2-emissie is nieuw en roept veel vragen op. De bedrijven die deelnemen aan het Europese handelssysteem voor CO2, krijgen vanaf 2021 de CO2-heffing voor hun kiezen. De CO2-heffing begint vriendelijk, maar in tien jaar stijgt de CO2-prijs (ETS + heffing) tot mogelijk 150 Euro/ton. Een gemiddeld ETS-bedrijf zal daarom miljoenen moeten investeren tot 2030 om aan de nieuwe standaard te voldoen. Achter de CO2-heffing schuilt een ingewikkelde systematiek met benchmarks en uitruilmogelijkheden. Voor de continuïteit en financiële planning (OPEX en CAPEX) is het van groot belang  om hier meer grip op te krijgen. Zodat u tijdig de juiste investeringen reserveert voor deze maatregelen. Zie ook het artikel “De nationale CO2-heffing, welke impact heeft het voor uw bedrijf?” voor een globale uitleg van de CO2-heffing en de achterliggende ETS methodiek.

Datum: 19 mei 2020
Tijd: Start 15.00u, Einde 16:30
Aanmelden: U kunt u hier kosteloos inschrijven

Programma

Tijdens dit seminar geven wij u inzicht in de systematiek van de CO2-heffing, de gevolgen daarvan voor uw organisatie en komen wij met praktische en haalbare adviezen. Daarnaast worden aandachtspunten en opvallende zaken belicht die u eventueel kunt meenemen in uw eventuele reactie op de internetconsultatie. Na het seminar begrijpt u niet alleen de aankomende veranderingen, maar beschikt u over de handvaten om hier op een goede manier mee om te gaan binnen uw organisatie.

Het programma voor het webinar is als volgt:

 1. Toelichting basisprincipes heffing
 2. Doorrekening heffing aan de hand van voorbeelden
  • Mogelijke kosten
  • Impact op investeringsbeslissing
 3. Aandachtspunten t.b.v. consultatie
  •  Onduidelijkheden
  • Bijzonderheden in uitwerking
 4. Discussieronde
  • Panel:
   • Inez Treffers (VEMW)
   • Martijn Broekhof (VNCI)
   • Stijn Schlatmann (BlueTerra Energy Experts)

 

Na aanmelding ontvangt u een dag van te voren de link naar het seminar in Microsoft Teams. U hoeft hiervoor geen software te downloaden. Wij hopen u 19 mei tijdens ons webinar welkom te kunnen heten.