Webinar: Praktijkvoorbeelden CO2 heffing industrie

 

De CO2-heffing Industrie is vanaf 2021 van kracht en zal, in wisselwerking met de ETS, grote financiële impact hebben op de Nederlandse industrie. De gevolgen van de regeling verschillen sterk: per bedrijf en binnen een bedrijf, afhankelijk van allerlei interne beslissingen en externe factoren. Om de gevolgen van de regeling inzichtelijk te maken, gaan we in op diverse praktijkvoorbeelden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, laten we zien wat de impact is van de heffing onder bepaalde situaties en hoe dit investeringsbeslissingen beïnvloedt. Daarnaast is er ruimte om uw vragen over de regeling te stellen aan de experts van BlueTerra, VEMW en VNCI. Het BlueTerra webinar is een aanvulling op de informatiesessie die de NEa houdt over de CO2-heffing in de industrie.

Dit webinar helpt u om grip te krijgen op de CO2-kosten van uw bedrijf. Noteer deze webinar in uw agenda, en laat u laagdrempelig informeren op 4 februari over de CO2-heffing Industrie.

Datum: 4 februari 2021
Tijd: Start 15.00u, Einde 16:30
Aanmelden: U kunt u hier kosteloos inschrijven

Na aanmelding ontvangt u een dag van te voren de link naar het seminar in Microsoft Teams. U hoeft hiervoor geen software te downloaden. Wij hopen u 4 februari tijdens ons webinar welkom te kunnen heten.

 

Voorlopig programma

Tijd

 

Onderwerp

 

15.00-15.05Introductie en welkom
15.05-15.15

Hoe werkt de regeling, update:

  • Stand van zaken nationale heffing
  • Vertaling van regeling naar praktijk
15.15-15.55

Toelichting praktijkcasussen

Beschrijving van diverse praktijkcasussen van bedrijven uit onder andere de chemiesector en de papier- en kartonsector met een product- of warmtebenchmark. We beschrijven de kosten voor het ETS en de nationale heffing in verschillende scenario’s. Hierbij tonen we onder andere de invloed van:

  • Efficiëntieverbeteringen
  • Productieveranderingen
  • Externe warmtelevering
  • Elektrificatie
  • Aanwezigheid WKK
  • Prijsstijgingen ETS
15.55-16.10

CO­2 marktontwikkelingen 

BlueTerra geeft haar visie op de ontwikkeling van de ETS-markt en de handel in dispensatierechten:

  • Europese aanscherping ETS
  • De waarde van dispensatierechten
16.10-16.30

Paneldiscussie

Discussie en mogelijkheid voor vragen aan expertpanel met VNCI, VEMW en BlueTerra.