Grootschalige energieopslag is een onmisbaar onderdeel van de energietransitie. Er zijn vele vormen van energieopslag: chemisch, mechanisch (bijvoorbeeld: rotatie), elektrisch en thermisch. In deze workshop beperken we ons tot thermische opslag van energie op een hoog temperatuurniveau (> 400 gr. C) ten behoeve van industriële processen.  

 

Na deze workshop:

  • Beschikt u over de benodigde theoretische basiskennis en een technologisch overzicht van hoogtemperatuur (HT) warmteopslag
  • Hebt u inzicht in de TRL-niveau’s
  • Hebt u inzicht in het inpassen van HT-warmteopslag in een proces of powerplant (bijv. boilers, CHP)
  • Beschikt u over inzicht in de energiemarkt met behulp van het EMF-mode
  • Hebt u uw eigen casus doorgerekend
  • Kunt u de uitkomsten vertalen naar de industriële processen binnen uw organisatie

 

Inhoud van de workshop 

In de workshop wordt de theoretische en technologische basis gelegd voor de kansen die HT-opslag biedt voor industriële processen en power plants. Er wordt toegewerkt naar het doorreken van een eigen casus op technische en economische haalbaarheid. Tijdens de workshop zullen inspirerende resultaten van praktijkcasussen worden getoond. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De workshop is kleinschalig van opzet door de één op één begeleiding door de persoonlijke adviseur van BlueTerra.

 

Praktische informatie 

Om praktisch aan de slag te kunnen met uw eigen case, verwachten wij van u wat voorbereidend werk. Na aanmelding ontvangt u hiervoor de informatie. Mocht u het gewenst vinden om een NDA te ondertekenen, dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding.

Per bedrijf wordt één casus ingebracht. Als u meerdere casussen inbrengt, gaan wij pragmatisch daarmee om.

 

Kosten en inschrijving

De kosten voor de workshop bedragen € 2.500,- excl. BTW per deelnemer. Iedere tweede deelnemer van hetzelfde bedrijf met dezelfde casus betaalt € 1.250,-. Hiervoor krijgt u het theorie- en praktijkdeel wat twee dagdelen zal beslaan. Voor de nazorg wordt een dagdeel gereserveerd. Er is in de workshop ruimte voor vijf bedrijven en maximaal 10 deelnemers. Schrijf u in voor de workshop via het inschrijfformulier.

 

Data en locatie 

  • Datum: n.t.b. / in overleg
  • Tijd: 9:00 – 17:00 uur
  • Locatie: Harderwijkweg 7, 2803 PW in Gouda (kantoor van zusterorganisatie DWA)

 

Vragen? 

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen via info@blueterra.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij ons workshop team:


Dion de Bree

Egbert Klop

René Waggeveld

Jan de Rijke

Thijs Hoek

Eva Juffermans