Pinch analyse is een krachtige tool om de warmtehuishouding van (continue) processen op een inzichtelijke wijze in kaart te brengen. Hiermee bereikt u optimale restwarmtebenutting, vermindering van (fossiel) energiegebruik en de daaraan gerelateerde CO2– en NOx-emissie. Het gebruik van pinch analyse als tool vraagt training en inzicht. In deze workshop leert u een pinch analyse maken en gaat u direct aan de slag met uw eigen praktijk. 

 

 

Na deze workshop:

  • Beschikt u over de nodige theoretische basiskennis
  • Kunt u het pinch-gereedschap gebruiken
  • Weet u hoe u de resultaten moet interpreteren: de (grand) composite curve
  • Rekent u aan u eigen casus: een deel van een proces of een productielijn
  • Vertaalt u de uitkomsten naar realiseerbare oplossingen

 

Inhoud van de workshop 

De workshop is de opmaat voor het toepassen van de pinch methodiek voor complete fabrieken of plants. In de workshop wordt hiervoor de basis gelegd en wordt uitgelegd welke vervolgstappen hiervoor nodig zijn. Voorafgaand aan de workshop zal de nodige theorie en een instructie voor het verzamelen van gegevens worden toegezonden. Tijdens de workshop zullen inspirerende resultaten van praktijkcasussen worden getoond. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De workshop is kleinschalig van opzet en biedt een één op één  begeleiding door de persoonlijke adviseur van BlueTerra.

 

Praktische informatie 

Om praktisch aan de slag te kunnen met uw eigen case, verwachten wij van u wat voorbereidend werk. Na aanmelding ontvangt u hiervoor de benodigde informatie. Mocht u het gewenst vinden om een NDA te ondertekenen, dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Per bedrijf wordt één casus ingebracht. Als u meerdere casussen inbrengt, gaan wij pragmatisch daarmee om. Uit ervaring is gebleken dat het beste leereffect wordt verkregen door een relatief eenvoudig proces of een deel van een groter proces als casus te nemen.

 

Kosten en inschrijving

De kosten voor de workshop zijn € 5.000,- excl. BTW per deelnemer. Iedere tweede deelnemer van hetzelfde bedrijf met dezelfde casus betaalt € 2.500,-. Hiervoor krijgt u het theorie- en praktijkdeel die twee dagen zullen beslaan. Voor de nazorg wordt een dagdeel gereserveerd. Er is in de workshop ruimte voor drie bedrijven en maximaal 6 deelnemers. U kunt zich opgeven voor de workshop via het inschrijfformulier, wij nemen dan spoedig contact met u op voor verdere afstemming.

 

Data en locatie 

  • Data: n.t.b. / in overleg
  • Tijd: 9.00 – 17.00 uur
  • Locatie: Harderwijkweg 7, 2803 PW in Gouda (kantoor van zusterorganisatie DWA)

 

Vragen? 

Voor praktische vragen kunt u contact opnemen via info@blueterra.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij ons workshop team:


Dion de Bree

Egbert Klop

Jan Grift

David Verster