Software “One day heat pump scan” ook geschikt voor warmteuitkoppeling

Naast interne warmteterugwinning blijkt het programma ook ingezet te kunnen worden voor warmte uitwisseling tussen naastgelegen bedrijven. Hiertoe wordt eerst een scan gemaakt van de individuele bedrijven. Intern restwarmtegebruik is doorgaans namelijk aantrekkelijker. Daarna worden de kosten van warmte uitkoppeling, het transport en de warmte distributie bepaald van de resterende stromen. In de case bleek…