Gezocht: Pilot voor elektrische opslag

Wilt u weten of elektrische opslag voor u interessant kan worden? BlueTerra is op zoek naar klanten die interesse hebben in elektrische opslag. We gaan een aantal serieuze klantcases doorspreken met een expert, om zo te zien waar de kansen liggen. Vervolgens kan worden gekeken naar verdere uitdieping en subsidiemogelijkheden. U kunt hiervoor vrijblijvend contact…

Renaissance van waterstof

Waterstof is hot. Na jaren van stilte staat waterstof weer volop in de belangstelling. Het besef begint te komen dat we naast zon en wind grootschalige opslag nodig hebben. Dat waterstof hier een grote rol in kan spelen wordt steeds duidelijker. Het komt terug in veel richtinggevende studies naar een volledig duurzaam energiesysteem (Urgenda 2030 Visie,…

Software “One day heat pump scan” ook geschikt voor warmteuitkoppeling

Naast interne warmteterugwinning blijkt het programma ook ingezet te kunnen worden voor warmte uitwisseling tussen naastgelegen bedrijven. Hiertoe wordt eerst een scan gemaakt van de individuele bedrijven. Intern restwarmtegebruik is doorgaans namelijk aantrekkelijker. Daarna worden de kosten van warmte uitkoppeling, het transport en de warmte distributie bepaald van de resterende stromen. In de case bleek…