26517
post-template-default,single,single-post,postid-26517,single-format-standard,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

EU ETS naar recordhoogte, impact voor industrie steeds groter

De prijs van CO­2 emissierechten (EUAs) in het EU ETS is de afgelopen tijd naar een recordhoogte van boven de 50 €/ton gestegen. Het lijkt er niet op dat dit om een tijdelijke opleving gaat. Er zijn zelfs diverse signalen dat het einde aan de prijsstijgingen nog niet in zicht is.  

Het huidige prijsniveau van EUAs wordt vooral bepaald door de verhouding van kolen- en de gasprijs. Door de hogere CO2 uitstoot van kolenstroom leidt een hogere CO2 prijs tot meer inzet van gascentrales voor elektriciteitsproductie ten koste van kolencentrales. Dit drukt vervolgens weer de vraag naar CO­2  rechten waardoor de CO2 prijs weer daalt. Dit schakelpunt is momenteel bepalend voor het prijsniveau op de EU ETS markt.

De huidige prijsstijgingen volgen hier ook uit. De gasprijzen zijn relatief hoog ten opzichte van de kolenprijzen, wat betekent dat kolencentrales rendabeler worden en meer zullen worden ingezet. Dit leidt tot een hogere vraag naar CO2 rechten en daarmee tot een hoger prijsniveau. De huidige prijssignalen worden nog eens versterkt door speculanten die inzetten op prijsstijgingen en de verwachte aanscherpingen van het EU ETS systeem.

De ontwikkeling van de EU ETS prijs zal op de korte termijn sterk afhangen van de verhouding van de kolen en gasprijs. Kleine prijsschommelingen hebben een grote invloed op de EU ETS prijs en voorspellingen in deze markt zijn daarmee nog lastiger dan voor de brandstofmarkten. Een sterke prijsdaling lijkt echter niet voor de hand te liggen. Diverse marktanalisten waarschuwen voor EU ETS prijzen van rond de 75 €/ton in het derde kwartaal van dit jaar.

Op de langere termijn is er nog een ander risico. Doordat het aantal rechten steeds verder afneemt zullen steeds meer gascentrales worden ingezet ten koste van kolencentrales. Het gaat hierbij om alle kolen- en gascentrales die ‘meedraaien‘ onder EU-ETS. Op termijn kan de situatie ontstaan dat er niet langer geswitcht kan worden van kolencentrales naar gascentrales omdat alle gascentrales al zijn ingezet. Op dat moment kan de prijs snel oplopen aangezien schaarste van rechten op de markt niet snel kan worden opgevangen door de elektriciteitssector.  Prijsniveaus van boven de 100 €/ton zijn dan niet ondenkbaar.

Veel zal hierbij afhangen van de hervormingen van het EU ETS die worden doorgevoerd om het systeem aan te passen aan de hogere doelstelling van de EU van 55% reductie in 2030. In juni zal het plan worden aangekondigd en wordt bekend in welke mate het ETS specifieke doel wordt aangepast. Concreet kan dit voor de Nederlandse industrie gaan betekenen dat een EU ETS prijs van boven de 100 €/ton realistisch wordt en dat er minder gratis rechten worden toebedeeld. Daarmee wordt de impact van het EU ETS vele malen groter dan tot voor kort rekening mee werd gehouden.

Voor de Nederlandse industrie is het cruciaal te begrijpen wat deze ontwikkelingen in het EU ETS voor gaan betekenen en hoe dit samenvalt met de nationale CO2 heffing. Om de kosten te beperken moet de potentiële impact goed in kaart worden gebracht. Van daaruit kunnen dan de verschillende verduurzamingsmogelijkheden worden verkend. BlueTerra helpt u graag in dit proces. Meer weten over de EU ETS en de nationale heffing? Neem dan contact op met Jeroen Buunk.