Maatwerkbijeenkomsten warmtepompen voor de glastuinbouw

Elektrificatie is één van de belangrijkste verduurzamingspaden voor de glastuinbouw. In de praktijk vertaalt dat zich voornamelijk in het gebruik van warmtepompen. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Welke verschillende technieken zijn er? En hoe rekent dat door voor een glastuinbouwbedrijf? In opdracht van Kas als Energiebron, heeft Blueterra het Handboek Warmtepompen ontwikkeld. Het handboek dient als startpunt voor…

Pensionering Jan Grift na 40 jaar energieadvisering

Na ruim veertig jaar energieadvisering, neemt collega Jan Grift afscheid van BlueTerra. Zijn pensionering vierden we geheel passend bij Jan met een inhoudelijk symposium voor collega’s en relaties. Jan blijft nog wel actief als kerndocent Energietechniek, examinator en het begeleiden van projectteams aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens het symposium opende Jan zelf met een lezing…

Masterclass CO2-reductie in de Industrie

CO2-reductie is hot, en de urgentie om los te komen van het aardgas en andere fossiele brandstoffen, is hoog. Industriële bedrijven en overheden stellen doelen om te verduurzamen. Maar hoe kom je daar? Na deze masterclass bent u in staat uw beleidsdoelen te formuleren en te realiseren met concrete acties en een strategisch plan voor…

Delamine zet in op elektrificatie om CO2-uitstoot te reduceren

Delamine heeft plannen om een deel van haar productie te elektrificeren. De ethyleenamine-producent in Delfzijl wil uiterlijk in 2030 de totale carbon-footprint met vijftig procent reduceren. Door middel van thermische en mechanische damprecompressie denkt het bedrijf veel energie te kunnen terugwinnen. Om haar CO2-emissie reductie doelen te behalen heeft BlueTerra meegedacht middels een techno-economisch haalbaarheidsonderzoek…

Webinar Netcongestie: best practices

Netcongestie is een probleem dat voor bedrijven nog een tijd voort zal duren. Netbeheerders waarschuwen nu al dat niet alle netcongestie voor 2030 is opgelost. Inmiddels is er al behoorlijk wat ervaring opgedaan om het issue van netcongestie te verlichten. Hierbij komen technische, procedurele en juridische aspecten bij elkaar. Onze experts lichten toe vanuit hun…

BlueTerra tuinbouw energiedag 2024

We kijken terug op een zeer geslaagde Tuinbouw Energiedag 2024! Tijdens de dag hebben we presentaties bijgewoond over de uitdagingen en kansen in de tuinbouwsector. De keynote van Adri Bom-Lemstra gaf inzicht in de toekomst van duurzaamheid in onze branche. Daarnaast hebben experts zoals Robin Teeken en Jacco Besuijen ons doen nadenken over verdere verduurzaming…

Strategisch belang van CO2-footprints

Aangespoord door klanten, de overheid of intrinsieke motivatie, zien we bij onze klanten vanuit verschillende invalshoeken steeds vaker een noodzaak om iets te doen met CO2-emissies, zowel op het bedrijf als in de keten. Zo’n vraag kan ontstaan vanuit wettelijke verplichtingen zoals de CSRD, een aanmelding bij SBTi kan verplicht worden gesteld door klanten om…

Hoge Temperatuur Warmte Opslagsystemen

Hoge temperatuur energieopslag neemt een steeds prominentere rol aan binnen de inspanningen van de grote industrie om te verduurzamen. Deze opslagfaciliteiten zijn niet alleen in staat om piekbelastingen te verminderen, maar bieden ook mogelijkheden voor verbeterd hergebruik van reststromen binnen de fabriek. Daarnaast brengt het zowel economische als technische voordelen met zich mee door bijvoorbeeld…

Webinar CO2-footprints

Hebben uw klanten het al gevraagd? Wat is uw CO2-footprint? U bent zeker niet de eerste. Veel bedrijven krijgen momenteel vragen van hun klanten of ze hun CO2-footprint kunnen overleggen. Dat roept natuurlijk de strategische vraag op: welke footprint is acceptabel voor mijn klanten? En wat betekent dat voor mijn inkoopstrategie en toekomstige kosten? BlueTerra…