26533
post-template-default,single,single-post,postid-26533,single-format-standard,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,no_animation_on_touch,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

EED afgerond, hoe nu verder?

Bedrijven met een EED verplichting hebben de afgelopen maanden de EED-audit ingeleverd bij RVO. Een aantal bedrijven heeft de beoordeling al terug ontvangen en kan aan de slag met de resultaten genoemd in de EED-audit. Er zijn ook nog veel bedrijven die wachten op de uitslag of de EED audit de komende maanden nog moeten inleveren. Het einde is dus in zicht. Wat BlueTerra echter merkt is dat veel bedrijven worstelen met de vraag wat er van ze wordt verwacht na indiening van het rapport.

BlueTerra heeft afgelopen jaar tientallen bedrijven begeleid bij het opstellen van deze EED-audits. Wat duidelijk is dat deze EED-audit geen eenmalige actie is en over enkele jaren (cyclus van 4 jaar) weer herhaald moet worden. Maar ook andere wettelijke verplichtingen zoals de energiebesparingsplicht, informatieplicht en de invulling van de vergunning moeten invulling krijgen. De veranderingen rondom deze verplichtingen zijn hier te lezen.

De controle en goedkeuring van de EED-audit vindt plaats door RVO. Echter de handhaving van het activiteitenbesluit ligt bij Bevoegd Gezag, vaak zijn dit de Omgevingsdiensten. Wat zij willen weten is wat de bedrijven nu daadwerkelijk gaan doen aan energiebesparing. Een plan voor uitvoering van energiebesparende maatregelen helpt in de discussie. Ook speelt voor bedrijven die vergunningplichtig zijn dat het onderdeel energie “opnieuw” invulling moet krijgen in de vergunning.

Om dit allemaal goed invulling te geven maakt BlueTerra afspraken met bedrijven om aan deze wettelijke verplichtingen invulling te geven. Maar ook wordt er een langere termijn visie ontwikkeld waarin zaken zoals ‘het borgen van aandacht voor energie’ en “van het gas af” aandacht krijgen.

Duidelijk is dat de EED-audit een opstap is naar een nieuwe manier van werken en ook nieuwe manier van aandacht hebben voor energie.

Wilt u meer weten over wat na de uitvoering van de EED-audit de aandachtspunten voor uw bedrijf zijn, neem dan contact op met Jos Lenselink.