26537
post-template-default,single,single-post,postid-26537,single-format-standard,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Stoomcompressor bij DOW presteert energetisch beter dan verwacht

Voor het productieproces van DOW Terneuzen is een aanzienlijke hoeveelheid energie nodig, veelal in de vorm van stoom. Stoom op het laagste drukniveau kan niet altijd volledig worden benut. Met behulp van de mechanische damprecompressie (MVR)-techniek wordt deze stoom opgewaardeerd, zodat deze opnieuw te gebruiken is. Om de werking van de MVR-techniek op pré-industriële schaal aan te tonen is een pilot-installatie geplaatst bij DOW Terneuzen. Hiervoor is gebruik gemaakt van subsidieregelingen, namelijk de DEI-subsidie en de Green Deal subsidie vanuit de Provincie Zeeland. De monitoring van de installatie en kennisdeling hierover voor deze subsidies liep tot eind december 2020. Het eindverslag hiervan wordt op dit moment opgesteld.

 

Pilot installatie

De MVR is een tweetraps centrifugaalcompressor, geleverd door Atlas Copco, die oververhitte stoom van 3,0 barg in twee stappen comprimeert naar 12,5 barg. De nominale doorzet van de installatie is 12 ton per uur. Zowel bij de inlaat als tussen de trappen vindt koeling van de stoom plaats door injectie van water.

Realisatie

Eind 2018 is de stoomcompressor gearriveerd op de site van DOW in Terneuzen. De eerste twee kwartalen van 2019 heeft het installeren en testen van de installatie plaatsgevonden, waarna de installatie in juli 2019 in gebruik is genomen. Hierbij kwam direct naar voren dat de afscheider van het inspuitwater niet goed werkte. De waterafscheider is een cruciaal onderdeel om te voorkomen dat er waterdruppels in de compressor komen wat zou leiden tot mechanische schade. In de maanden hier opvolgend heeft de leverancier aanpassingen hieraan gemaakt, zodat er geen waterdruppels in de compressor komen. In de loop van kwartaal vier van 2019 is de compressor weer in bedrijf gesteld.

Vanaf november 2019 tot midden 2020 heeft de compressor met regelmaat gedraaid, maar niet zonder onderbreking. Bij hogere buitentemperaturen tripte de compressor namelijk, door een verkeerd gedimensioneerde oliekoeler. Door de COVID-19 maatregelen, waardoor voor een lange periode alleen essentieel bezoek op de DOW site in Terneuzen  was toegestaan, heeft het vervangen van de oliekoeler en het in bedrijf stellen tot november 2020 geduurd.

Resultaat

Na het verhelpen van de problemen met de oliekoeler draait de compressor zonder noemenswaardige problemen en is deze alleen kort uit bedrijf geweest voor onderhoud aan het stoomnetwerk. Energetisch draait de installatie beter dan verwacht, met een COP net onder de 8,0. De resultaten van de laatste anderhalve maand van 2020, na het installeren van de nieuwe oliekoeler en de verwachte resultaten van de compressor in 2021 zijn onderstaande weergegeven. In de laatste zes weken van 2020 is circa 1,4 miljoen Nm³ aardgas bespaard met de stoomcompressor; voor 2021 is de verwachte aardgasbesparing 9,5 miljoen Nm³.

 

Item Eenheid Eind 2020 *Jaarbasis
Gemiddeld doorzet [ton/uur] 14,0 12,0
Operationele uren [uur] 1.056 8.500
Stoomproductie [kton] 14,8 102
Vermeden aardgasgebruik [kNm³] 1.370 9.460
Elektriciteitsgebruik MVR [MWh] 1.660 11.200
Netto CO2-reductie [ton CO2] 1.840 12.760

*berekend op basis van verwachte beschikbaarheid van de installatie in 2021.

 

De netto CO2-reductie is bepaald door de vermeden uitstoot bij de verbranding van aardgas te verminderen met de uitstoot door het elektriciteitsgebruik van de installatie, op basis van de integrale emissiefactor voor elektriciteit in 2019.

Door de beperkte draaitijd en de technische problemen is de betrouwbaarheid van de installatie op lange termijn nog niet voldoende aangetoond. Dit zal na de monitoringsperiode plaatsvinden. Voor meer informatie over de mogelijkheden van stoomrecompressie kunt u contact opnemen met René Waggeveld. Hieronder ziet u de MVR pilot-installatie met uiterst rechts de daadwerkelijke compressor, middels de as met het gele huis verbonden met de motor links. Op de voorgrond staat de oliekoeler.