tuinbouw

Beleidsadvies tuinbouwsector

Onze beleidsadvisering behelst het opstellen van en ondersteunen bij langetermijn energiedoelstellingen, het uitvoeren van ondersteunende maatregelen en realiseren van concrete projecten. Tevens ondersteunen wij bij de ontwikkeling en/of marktintroductie van nieuwe technologieën.

Activiteiten
Onze beleidsondersteuning bestaat o.a. uit de volgende activiteiten:

 •  ∙ Uitwerken van langetermijn energievisies
 •  ∙ Opstellen van beleidsdocumenten en brochures
 •  ∙ Bemensen van secretariaten en organiseren ondernemersplatforms
 •  ∙ Organiseren van workshops, symposia en beurspresentaties
 •  ∙ Coördineren van onderzoeksprojecten
 •  ∙ Begeleiden en uitvoeren innovatietrajecten
 •  ∙ Acties om belemmerende regelgeving weg te nemen

Referenties

 •  ∙ Langdurige ondersteuning van energiebeleid van de tuinbouwsector rond WKK en verduurzaming
 •  ∙ Secretariaten van werkgroepen zoals:
 •  ∙ W/K Platform
 •  ∙ Platform gasmotoren (Plagamo)
 •  ∙ Inrichting nieuwe glastuinbouwgebieden (Koekoekspolder, Bergerden)
 •  ∙ Innovaties met biomassa & WKK, WKO en ORC