Besparing in beeld door thermografische inspectie

In de industrie gaat veel energie verloren doordat stoom-, verwarmings- en koelsystemen onvoldoende geïsoleerd zijn. Gebrekkige inregeling van deze systemen zorgt regelmatig voor onnodig in bedrijf zijn van warmte- of koudeopwekkers. Met een thermografische inspectie worden verbetermogelijkheden geïnventariseerd, lekkages opgespoord en wordt onnodig gebruik in beeld gebracht.

BlueTerra Energy Experts gebruikt infrarood camera-apparatuur om problemen met isolatie en lekkages op te sporen. Wij gaan hierbij niet alleen gericht op zoek naar ontbrekende isolatiedelen (het laaghangende fruit), maar onderzoeken naast de verwarming- en/of koude-installaties ook bouwkundige warmte-lekkages.

Recent voerden wij deze meting uit voor de  wereldwijd opererende kalfsvlees verwerkende onderneming T. Boer & Zn. Het onderzoek heeft alle warmte- en koude-verliezen in kaart gebracht waarbij is gerapporteerd waar de verlezen optreden, hoe deze verholpen kunnen worden en wat de financiële consequenties zijn. In onderstaande figuren zijn, naast een ongeïsoleerd installatieonderdeel, een koudebrug en een warmtebrug in beeld gebracht.