COOP supermarkten ISO 50001 gecertificeerd

COOP Nederland is een supermarktorganisatie met een hoofdkantoor, twee distributiecentra, een eigen slagerij en ca 300 supermarkten. De helft van de supermarkten is filiaal, de andere helft zijn zelfstandig ondernemers. Vanwege de EED verplichting, maar ook omdat COOP ervan overtuigd was dat zij haar energiezaken goed voor elkaar heeft, is in 2020 besloten om haar energiemanagementsysteem te certificeren conform ISO 50001. Met een  implementatieteams is in juni 2021 gestart met de implementatie. Medio december 2021 heeft COOP Nederland het certificaat behaald.

Dat een organisatie in zes maanden een energiemanagementsysteem opzet, is uitzonderlijk volgens Ralph Lenoire, Manager Facilitair bij COOP: “Aan een ISO-certificering gaat een strenge controle vooraf. Dat we er binnen zes maanden in geslaagd zijn aan alle eisen en richtlijnen te voldoen, is bijzonder.”

Scope

De scope van het systeem is vooralsnog de COOP organisatie zonder de zelfstandig ondernemers. Maar de zelfstandig ondernemers hebben ook de keus om gebruik te maken van onderdelen van hetzelfde systeem. Met het systeem wil COOP de aandacht voor energie borgen in de organisatie, zodat bijvoorbeeld bij verbouwing de juiste energiebesparende maatregelen worden gerealiseerd, wordt voldaan aan wet- en regelgeving en bij onvolkomenheden accuraat en herleidbaar wordt gehandeld. De gestelde doelstellingen die COOP heeft, worden middels monitoring en een benchmark zichtbaar gemaakt.

Volgende stap

Een volgende stap is het goed uitvoeren en onderhouden van de processen rondom energiemanagement. Ralph: “We willen zo zuinig en efficiënt mogelijk en op gecontroleerde wijze omgaan met energie. Nu én in de toekomst. Zodat onze winkels nóg duurzamer worden en we ons blijven inzetten voor een betere planeet. Want samen maak je ’t verschil.”