EED audit Nobian Nederland

Na het stoppen van de convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3/MEE) was het voor veel bedrijven even zoeken aan welke wettelijke eisen zij nu moesten voldoen. Op onze Infographic en ook in de Webinar in juni 2020 is dit uitgebreid belicht.  Zo werd ook voor Nobian duidelijk dat er onder andere voor 31 december 2020 een EED-audit moest worden uitgevoerd voor alle locaties in Nederland.

Nobian is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardig zout, chloor-alkali en chloormethaan, essentiële grondstoffen voor de productie van bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen, lichtgewicht duurzame kunststoffen, aluminium, isolatiematerialen, elektrische auto’s en farmaceutica. Nobian heeft zo’n 1.600 medewerkers, in 2020 was de omzet zo’n EUR 1 miljard. Het bedrijf exploiteert zeven chemische en zoutfabrieken in Nederland, Duitsland en Denemarken. De geschiedenis van Nobian in Nederland gaat meer dan 100 jaar terug.

Medio september 2020 is gestart met een EED audit voor alle locaties. Door de coronabeperkingen tijdens de audits is in overleg met RVO (de controlerende instantie) afgesproken dat voor eind mei 2021 Nobian Nederland de EED-audit zou uploaden naar de overheid. Op 29 mei zijn alle documenten met succes geüpload en alle rapporten zijn zonder verder commentaar of opmerkingen 21 september 2021 goedgekeurd.

Daarmee heeft Nobian voldaan aan de EED verplichting, echter daarmee stopt de aandacht voor energie niet. In feite begint het nu pas.

Martijn van Gielen: “Nobian heeft in prettige samenwerking met Blueterra het EED traject gevolgd. Ondanks dat er veel ervaring was met de EEP waren er toch ook verschillen en Blueterra heeft ons uitstekend geholpen. Zo hebben we een bijgewerkt overzicht van mogelijkheden om meer energie te besparen”.